Νευροπλαστική

Νευροπλαστική

ΝευροπλαστικήΑνατομία

Τα νωτιαία νεύρα εξέρχονται απο τον σπονδυλικό σωλήνα για να πορευτούν πρός την περιφέρεια διαμέσου των σπονδυλικών τρημάτων.

Πολλές φορές και για διάφορους λόγους όπως μετά από χειρουργική επέμβαση η μετά από χρόνιες φλεγμονές δημιουργούνται στην περιοχή του τρήματος συμφύσεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την πίεση του νωτιαίου νεύρου. Η πίεση αυτή προκαλεί ερεθισμό του αντίστοιχου νεύρου και έντονο πόνο στην περιοχή που νευρώνει. (ριζίτιδα-ριζοπάθεια)

Στόχος της επέμβασης

Ο στόχος της επέμβασης είναι η λύση των συμφύσεων και η απελευθέρωση του νωτιαίου νεύρου με τελικό αποτέλεσμα την ελλάτωση του πόνου και την αποφυγή στο μέλλον βλάβης ανεπανόρθωτης του συγκεκριμένου νεύρου. Αυτό το καταφέρνουμε με την βοήθεια ενός ειδικού καθετήρα που ονομάζεται καθετήρας Racz και τον οποίο προωθούμε μέχρι το τρήμα μέσω του επισκληριδίου χώρου.

ακτινοσκοπικό μηχάνηματος, με τοπική αναισθησίαΕπέμβαση

Ο ασθενής ξαπλώνει σε πρηνή θέση ( μπρούμυτα ) και παραμένει σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης ξύπνιος.

Με τη βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος και με τοπική αναισθησία τοποθετούμε μια βελόνα στον επισκληρίδιο χώρο και προωθούμε τον καθετήρα Racz μέχρι το τρήμα.

Ελέγχουμε με τη βοήθεια σκιαγραφικού και ειδικών μηχανημάτων τη σωστή θέση του καθετήρα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προκαλέσουμε βλάβη (αισθητικό και κινητικό τεστ) και λύουμε τις συμφύσεις.

Δείτε τα τελευταία νέα μας

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics