Απονεύρωση με ραδιοσυχνότητες των Genicular nerves στο γόνατο

Απονεύρωση με ραδιοσυχνότητες των Genicular nerves στο γόνατο

Ανατομία

Το γόνατο νευρώνεται απο τρείς (3) μικρούς τελικούς κλάδους μεγαλύτερων νεύρων (σαφηνές-μηριαίο-κοινό περονιαίο-κνημιαίο) που ονομάζονται Genicular nerves.

Τα μικρά αυτά νεύρα είναι υπεύθυνα σε μεγάλο ποσοστό για την μεταφορα της αίσθησης του πόνου στον εγκέφαλο όταν το γόνατο πάσχει.


Στόχος της επέμβασης

Στόχος της επέμβασης είναι να απονευρώσουμε αυτά τα νεύρα ώστε να σταματήσουμε τον πόνο στο γόνατο.

Η απονεύρωση γίνεται με την βοήθεια της τεχνικής των ραδιοσυχνοτήτων που συνίσταται στην θερμική ραδιοκαύση και έχει σαν αποτέλεσμα την τροποποίηση της λειτουργίας αυτών των νεύρων.

Η επέμβαση αυτή γίνεται εάν και εφόσον έχει αποτύχει κάθε άλλη μέθοδος χειρουργική η φαρμακευτική η οποία θα διόρθωνε την βλάβη στο γόνατο.

Είναι πολύ συχνή σε άτομα μεγάλης ηλικίας τα οποία δεν μπορουν να χειρουργηθούν λόγω προβλημάτων υγείας.

Απονεύρωση με ραδιοσυχνότητες των Genicular nerves στο γόνατο

Επέμβαση

Ο ασθενής ξαπλώνει σε ύπτια θέση στο χειρουργικό κρεββάτι και παραμένει σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης ξύπνιος.

Με τη βοήθεια ακτινοσκοπικού η υπερηχογραφικού μηχανήματος και με τοπική αναισθησία τοποθετούμε μια βελόνα σε κάθε νεύρο.

Ελέγχουμε στη συνέχεια με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων τη σωστή θέση της βελόνας ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προκαλέσουμε βλάβη (αισθητικό και κινητικό τεστ) και εφαρμόζουμε την τεχνική των ραδιοσυχνοτήτων.

Δείτε τα τελευταία νέα μας

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics