Μικρο Ενδοσκοπική Δισκεκτομή

Μικρο Ενδοσκοπική Δισκεκτομή

3/10/2017

Η Μικρο - Ενδοσκοπική Δισκεκτομή είναι μια Ελάχιστα Επεμβατική διαδικασία για την αφαίρεση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Αυτό το βίντεο έχει περιορισμό ηλικίας και διατίθεται μόνο στο YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jqICr42kFHM

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics