Ιστορίες ασθενών - Διαδερμική Μικροενδοσκοπική Δισκεκτομή

Ιστορίες ασθενών - Διαδερμική Μικροενδοσκοπική Δισκεκτομή

22/12/2017

Ιστορίες ασθενών. Ασθενής υποβλήθη σε Διαδερμική Μικροενδοσκοπική Δισκεκτομή και 50 μέρες μετά μας διηγέιται την εμπειρία του όπως την έζησε.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics