ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5/4/2021

Τι είναι η Σπονδυλοδεσία;

Σπονδυλοδεσία είναι η σταθερή ένωση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σπονδύλων ώστε να παραμείνουν στερεά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Πραγματοποιείται με την τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών εμφυτευμάτων και οστικών μοσχευμάτων. Βίδες τιτανίου και συνδετικές ράβδοι τοποθετούνται στα εν λόγω οστικά τμήματα για να προσφέρουν άμεση σταθεροποίηση. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται διάφορα αίτια χρόνιας οσφυαλγίας και νευρολογικής βλάβης λόγω αστάθειας της σπονδυλικής στήλης. Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως (Spinal Fusion).

Τι είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Διαδερμική Σπονδυλοδεσία;

Οι σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης (C-ARM, O-ARM) και νευροπλοήγησης, μας επιτρέπουν να διενεργούμε την Σπονδυλοδεσία με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.

Οι Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές σπονδυλοδεσίας έχουν τα εξής πλεονεκτήματα

  • Την ελαχιστοποίηση των χειρουργικών τομών Προκαλείται ελάχιστος τραυματισμός των ιστών της περιοχής καθότι αποφεύγονται οι μεγάλες τομές και οι μεγάλές αποκολλήσεις των μυών.
  • Περιορίζεται αισθητά ο μετεγχειρητικός πόνος και επιταχύνεται σημαντικά η ανάρρωση, με άμεση κινητοποίηση.
  • Η μετεγχειρητική χρήση αναλγητικών και ο μετεγχειρητικός χρόνος νοσηλείας περιορίζονται στο ελάχιστο
  • Οι κλασσικές τεχνικές της ανοιχτής σπονδυλοδεσίας είναι αρκετά αιματηρές και απαιτούν συχνά Διεγχειρητική μετάγγιση αίματος, κάτι που δεν ισχύει στην ελάχιστα επεμβατική Σπονδυλοδεσία.
  • Η Ελάχιστα Επεμβατική Διαδερμική Σπονδυλοδεσία στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως Minimally Invasive Spinal Fusion

Διαδερμική Σπονδυλοδεσία - Εντοπισμός επιπέδου & Τοποθέτηση διαστολέα

Η επέμβαση

Κατά την διάρκεια της επέμβασης, ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση με γενική αναισθησία. Με τη βοήθεια του ακτινοσκοπικού μηχανήματος (C-ARM) γίνεται εντοπισμός των σημείων των τομών. Πραγματοποιείται τομή δέρματος 1 εκατοστού μέχρι την περιτονία. Στη συνέχεια εάν υπάρχει αιμορραγία γίνεται αιμόσταση με καυτηριασμό. Τοποθετούμε δια μέσου της τομής ειδική βελόνα (tohy),στον αυχένα του σπονδύλου, αφαιρείται ο οδηγός της βελόνας και τοποθετείται ένας συρμάτινος οδηγός (K wire), αφαιρείται η βελόνα και διαμέσου του συρμάτινου οδηγού τοποθετούνται με σειρά και με αυξανόμενη διάμετρο κυλινδρικοί διαστολείς. Μετα την τοποθέτηση του τελικού διαστολέα αφαιρούνται οι ενδιάμεσοι διαστολείς. Τοποθετείτε το τρυπάνι, το οποίο θα δημιουργήσει την οδό, μέσα στον σπόνδυλο. Τέλος τοποθετείτε διαμέσου του συρμάτινου οδηγού η ειδική βίδα τιτανίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε για όλες τις βίδες. Μετά το τέλος της τοποθέτησης των βιδών, τοποθετούνται οι ράβδοι και γίνεται το κλείδωμα των βιδών.

Διαδερμική Σπονδυλοδεσία - Τοποθέτηση βιδών & Τομές

Ποιες είναι η ενδείξεις της Διαδερμικής Σπονδυλοδεσίας;

Η Διαδερμική Σπονδυλοδεσία είναι μια επέμβαση που εφαρμόζεται με πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλές διαφορετικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

Οι ένδειξεις της μεθόδου είναι η αστάθεια, η Σπονδυλολίσθηση (μετατόπιση σπονδύλου), τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, η διόρθωση παραμορφώσεων όπως σκολίωση και κύφωση καθώς και περιπτώσεις όγκων της σπονδυλικής στήλης (κυρίως στους μεταστατικούς όγκους).

 Ωστόσο η Διαδερμική Σπονδυλοδεσία είναι μια χειρουργική επέμβαση που προκειμένου να είναι επιτυχής πρέπει να επιλέγεται για συγκεκριμένες παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης, από τον εξειδικευμένο χειρουργό σπονδυλικής στήλης.

Διάρκεια Νοσηλείας

 Η νοσηλεία του ασθενούς είναι 1-2 ημέρες και η κινητοποίηση γίνεται την ίδια μέρα της επέμβασης.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics