Ασθενής υποβλήθη σε Διαδερμική Μικρο-Ενδοσκοπική Δισκεκτομή

Ασθενής υποβλήθη σε Διαδερμική Μικρο-Ενδοσκοπική Δισκεκτομή

4/10/2017

Ιστορίες ασθενών. Ασθενής υποβλήθη σε Διαδερμική Μικρο-Ενδοσκοπική Δισκεκτομή και μας διηγέιται την εμπειρία του όπως την έζησε.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics