Ολική Αρθροπλαστική Δίσκου

Ολική Αρθροπλαστική Δίσκου

1/11/2019

Ασθενής ο οποίος είχε υποβληθεί σε αυχενική δισκεκτομή Α5-Α6 προ δεκαετίας παρουσιαζει εικονα αυχεναλγίας-βραχιαλγία και αδυναμία άνω άκρου, λόγω κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου Α4-Α5 και  Α6-Α7.

Υποβλήθηκε σε επέμβαση  Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία Α4-Α5 (ACDF) και ταυτόχρονα ολική αρθροπλαστική δίσκου Α6-Α7 ( TDR).

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics