Νευρίνωμα ψοΐτη

Νευρίνωμα ψοΐτη

24/5/2017

Τα αμιγή νευρινώματα του ψοϊτη είναι εξαιρετικά σπάνιοι όγκοι (έχουν αναφερθεί 17 περιστατικά στην παγκόσμια βιβλιογραφία). Η αφαίρεση των όγκων συνήθως γίνεται με πρόσθια ή πλάγια προσπέλαση (με τομή  25-30 εκ). Στην περίπτωση του ασθενούς μας επιλέχθηκε η οπίσθια Διαδερμική μικρό-ενδοσκοπική αφαίρεση διότι ήταν μόνη προσπέλαση η οποία δεν έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα μιας ομάδας νεύρων (οσφυϊκο πλέγμα) και το μέγεθος της  τομής ήταν 5 εκατοστά.

Έγινε ολική αφαίρεση του νευρινώμτος, ο ασθενής κινητοποιήθηκε 12 ώρες μετά την επέμβαση και εξήλθε από το νοσοκομείο  άμεσα μετά την κινητοποίηση του. Είχε άμεση υποχώρηση των συμπτωμάτων του χωρίς νευρολογική σημειολογία. Η Μαγνητική Τομογραφία  στους 3 μήνες έδειξε την πλήρη αφαίρεση του νευρινώμτος

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics