Μικρο Ενδοσκοπική Δισκεκτομή

Μικρο Ενδοσκοπική Δισκεκτομή

3/10/2017

Η Μικρο - Ενδοσκοπική Δισκεκτομή είναι μια Ελάχιστα Επεμβατική διαδικασία για την αφαίρεση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2020 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics