Αναθεώρηση Σπονδυλοδεσίας

Αναθεώρηση Σπονδυλοδεσίας

6/9/2018

Ασθενής υποβλήθη σε Αναθεώρηση Σπονδυλοδεσίας και μας μιλάει την εμπειρία του.

Τι είναι η Σπονδυλοδεσία;

Σπονδυλοδεσία είναι η σταθερή ένωση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σπονδύλων ώστε να παραμείνουν στερεά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Πραγματοποιείται με την τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών εμφυτευμάτων και οστικών μοσχευμάτων. Βίδες τιτανίου και συνδετικές ράβδοι τοποθετούνται στα εν λόγω οστικά τμήματα για να προσφέρουν άμεση σταθεροποίηση. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται διάφορα αίτια χρόνιας οσφυαλγίας και νευρολογικής βλάβης λόγω αστάθειας της σπονδυλικής στήλης. Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως (Spinal Fusion). Αναθεώρηση (επανεγχείρηση) στην Σπονδυλική Στήλη γίνεται για την διόρθωση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν μετά από επέμβαση ή επεμβάσεις.

Οι καταστάσεις που χρειάζονται αναθεώρηση είναι:
1. μετεγχειρητική αστάθεια
2. στένωση
3. κακή τοποθέτηση υλικών

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2019 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics