Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2021: Χτίζοντας έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο κόσμο για όλους

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2021: Χτίζοντας έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο κόσμο για όλους

7/4/2021

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του ΠΟΥ για το 2021: Να χτίσουμε ένα πιο υγιή και πιο δίκαιο κόσμο για όλους. Τα τελευταία χρόνια, χώρες του Δυτικού Ειρηνικού γνώρισαν ταχεία οικονομική ανάπτυξη, μετανάστευση και αστικοποίηση. Αυτό δημιούργησε ευκαιρίες για καλύτερη ζωή για πολλούς, αλλά άφησε άλλους πίσω. Η πανδημία COVID-19 έχει μειώσει τα πρόσφατα οφέλη για την υγεία, ώθησε περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια και ενίσχυσε τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, της κοινωνίας και της υγείας.

Την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2021 ο ΠΟΥ καλεί σε δράση για την εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εκστρατείας για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά και μαζί να χτίσουν έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο κόσμο. Η εκστρατεία υπογραμμίζει τη συνταγματική αρχή του ΠΟΥ ότι “η απόλαυση του υψηλότερου επιτεύξιμου επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης”

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics