Σύνδρομα Πόνου Σχετιζόμενα με Σπαστικότατα

Σύνδρομα Πόνου Σχετιζόμενα με Σπαστικότατα

Η σπαστικότητα είναι μια παθολογική κατάσταση όπου οι μύες βρίσκονται σε μόνιμη συστολή και αυτό συχνά συνδέεται με πόνο που έχει νευροπαθητικούς χαρακτήρες. Η θεραπεία που εφαρμόζεται βασίζεται στην πρόκληση βλαβών στην περιοχή DREZ του νωτιαίου μυελού και η αποτελεσματικότητα της τεχνικής βασίζεται στην διακοπή των μυοτονικών μονοσυναπτικών αντανακλαστικών και των αλγαισθητικών πολυσυναπτικών αντανακλαστικών. Τα αντανακλαστικά αυτά έχουν διεγερτική δράση στον αισθητικό σταθμό της αισθητικής οδού στο επίπεδο των οπισθίων κεράτων το οποίο έχει αποκοπεί από τον ανώτερο, κεντρικό έλεγχο. Αντιθέτως, οι βλάβες αυτές διατηρούν την ανασταλτικού χαρακτήρα εισροή πληροφοριών από την διατμηματική οδό των λημνίσκων. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου ποικίλουν ανάλογα με την ένδειξη:

  • Σε σπαστικότητα σε έδαφος ημιπάρεσης, αναφέρονται καλά αποτελέσματα για τον ώμο και τον αγκώνα αλλά όχι τόσο ενθαρυντικά στοιχεία για την άκρα χείρα και τα δάκτυλα.
  • Σε σπαστική παραπληγία διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση που βοηθά την παθητική κινητοποίηση.
  • Βελτίωση παρατηρείται στην σπαστικότητα μετά από κάκωση του νωτιαίου μυελού και ( αν και λιγότερη ) στην σπαστικότητα σε έδαφος σκλήρυνσης κατά πλάκας.
  • Τα λιγότερο ενθαρυντικά αποτελέσματα και το μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών παρατηρούνται σε σπαστικότητα εγκεφαλικής προέλευσης.

 

Βιβλιογραφία

  1. Sindou M: Microsurgical DREZotomy (MDT) for pain, spasticity, and hyperactive bladder: a 20-year experience. Acta Neurochir (Wien)  1995; 137:1-5.
  2. Jeanmonod D, Sindou M: Somatosensory function following dorsal root entry zone lesions in patients with neurogenic pain or spasticity. J Neurosurg  1991; 74:916-932.
  3. Sindou M, Mifsud JJ, Boisson D, et al: Selective posterior rhizotomy in the dorsal root entry zone for treatment of hyperspasticity and pain in the hemiplegic upper limb. Neurosurgery  1986; 18:587-595.
  4. Sindou MP, Mertens P: Neurosurgery for spasticity. Stereotact Funct Neurosurg  2000; 74:217-221.
  5. Sindou M, Jeanmonod D: Microsurgical DREZ-otomy for the treatment of spasticity and pain in the lower limbs. Neurosurgery  1989; 24:655-670

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics