Συριγγομυελία

Συριγγομυελία

Tι είναι η Συριγγομυελία; 

Είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αύξηση των διαστάσεων του κεντρικού σωλήνα του νωτιαίου μυελού λόγω συσσώρευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ή σε μετατραυματικές καταστάσεις οφείλεται στην δημιουργία κυστικής κοιλότητας στην περιοχή κάκωσης του νωτιαίου μυελού, μετά από απορρόφηση των αιμορραγικών στοιχείων και των κατεστραμμένων νευρικών κυττάρων.

Η ομάδα αυτών των αρρώστων έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την κλασσική ομάδα των παραπληγικών αρρώστων. Οι τραυματισμοί αυτοί οδηγούν σε σημαντική καταστροφή του νωτιαίου μυελού και συνεπακόλουθα σε μια αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης χρόνιου πόνου, που συνδυάζεται με την ανάπτυξη συριγγομυελίας. Οι καταστάσεις αυτές παρατηρούνται κυρίως μετά από τραυματισμό από πυροβόλο όπλο του νωτιαίου μυελού αν και ο όψιμος σχηματισμός συριγγομυελίας μπορεί να οφείλεται σε οποιοδήποτε τραυματισμό, περιλαμβανομένου ενός σχετικά ασήμαντου κλειστού τραύματος. Η πιθανότητα να εμφανισθεί πόνος μεγαλώνει με τον σχηματισμό τραυματικής ενδομυελικής κύστης. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το σύνδρομο αυτό από άλλα ανάλογα σύνδρομα πόνου είναι η παρουσία της κύστης και έχει βρεθεί ότι πολλοί ασθενείς παρουσίασαν ύφεση του άλγους μετά από την αποσυμπίεση της κύστης και παρουσίασαν υποτροπή της συμπτωματολογίας μετά την επαναεμφάνιση της συριγγομυελίας. Όταν η κύστη επεκτείνεται προς τα πάνω, ο πόνος ακολουθεί αυτήν την διαδρομή. Η παρουσία αυχεναλγίας  σε ένα ασθενή με τραυματισμό στην ανώτερη οσφυϊκή ή την θωρακική μοίρα του νωτιαίου μυελού οφείλεται στην προς τα άνω επέκταση της μετατραυματικής συριγγομυελίας. Η θεραπεία περιλαμβάνει και εδώ την πρόκληση βλαβών με ραδιοσυχνότητες στην περιοχή DREZ , όπως σε άλλες μορφές νευροπαθητικού πόνου.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics