Ψωριασική Αρθρίτιδα

Ψωριασική Αρθρίτιδα

Η ψωριασική αρθρίτιδα απαντάται στο 7% των ασθενών με ψωρίαση και εντοπίζεται κυρίως στην άκρα χείρα, στα πέλματα και στον σκελετό του κορμού ( σε ποσοστό 20% ) . Η αρθρίτιδα αυτή συνήθως παρατηρείται να έχει μια ασύμμετρη κατανομή στις αρθρώσεις του περιφερικού σκελετού. Η παραμορφωτική πολυαρθρίτιδα είναι μια βαριά μορφή της νόσου που παρατηρείται στο 5% αυτών με ψωριασική αρθρίτιδα και προκαλεί εκτεταμένη καταστροφή των αρθρώσεων στα άνω και κάτω άκρα. Το ουρικό οξύ είναι αυξημένο στο 20% των ασθενών, οι οποίοι μπορεί να αναπτύξουν τόφους ουρικής αρθρίτιδας, ενώ το 35 – 60% αυτών που παρουσιάζουν συμμετοχή του αξονικού σκελετού έχουν αυξημένη έκφραση του αντιγόνου ιστοσυμβατότητος HLA Β–27.

Tα ακτινολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

  •      Οστεόλυση του εγγύς τμήματος των φαλάγγων.
  •      Διεύρυνση των άπω μεσοφαλαγγικών διαρθρώσεων.
  •      Ευρήματα από τον αξονικό σκελετό που δεν διακρίνονται από την ενεργό αρθρίτιδα.

Η ιερολαγονίτιδα μπορεί να είναι μονόπλευρη και η οστεοποίηση των στοιχείων της άρθρωσης και ο σχηματισμός συνδεσμόφυτων είναι ασύμμετρος.

Η συμμετοχή της σπονδυλικής στήλης αφορά το 20% των ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα, αφορά κυρίως τους άνδρες και εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης, αφορά περισσότερο την αυχενική μοίρα από την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Μπορεί να διαπιστωθεί ασυμπτωματικά μειωμένη κινητικότητα της ΣΣ και των διαρθρώσεων , όπως επίσης και ευαισθησία στην ψηλάφηση των ιερολαγονίων αρθρώσεων και της ΣΣ.

 

Bιβλιογραφία

  1. Woolacott N, Bravo Vergel Y, Hawkins N: Etanercept and infliximab for the treatment of psoriatic arthritis: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess  2006; 10:iii-iv.xiii-xvi, 1-239

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics