Παραισθητική Μηραλγία

Παραισθητική Μηραλγία

Είναι ένα επώδυνο κλινικό σύνδρομο που προκαλείται από την παγίδευση, πίεση ή το σχηματισμό νευρινώματος του έξω μηροδερματικού νεύρου. Η συντηρητική αντιμετώπιση είναι επιτυχής στην αντιμετώπιση του πόνου στις περισσότερες περιπτώσεις αλλά και η χειρουργική θεραπεία για τις ανθεκτικές περιπτώσεις πόνου είναι κατά κανόνα επιτυχής.

Ποια είναι η κλινική εικόνα;

 • Καυσαλγικός πόνος.
 • Αίσθημα μυρμικιάσματος στο δέρμα του μηρού.
 • Υπαισθησία στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του μηρού.
 • Θεωρείται ότι είναι μια νόσος των ενηλίκων, αν και σπάνια εμφανίζεται και στα παιδιά και τότε είναι αμφοτερόπλευρη στο 50% των περιπτώσεων.
 • Η έκταση του ισχίου και η απλή δερματική ψαύση του μηρού επιδεινώνουν την συμπτωματολογία.

Πως γίνεται η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση;

Το ηλεκτρομυογράφημα βοηθά στο να τεθεί η διάγνωση. Επίσης, η έγχυση 10 ml τοπικού αναισθητικού στην περιοχή που παρουσιάζει ευαισθησία, προκαλεί ανακούφιση από τον πόνο. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την νευροπάθεια του μηριαίου νεύρου και την ριζίτιδα από παθολογία της οσφυϊκής μοίρας.

Ποιες είναι οι αιτίες του συνδρόμου;

 • Οπισθοπεριτοναϊκοί όγκοι.
 • Μεταστατικοί όγκοι στην λαγόνιο ακρολοφία.
 • Όγκοι στην περιοχή του ψοϊτη.
 • Απότομη απώλεια βάρους.
 • Κάκωση από ζώνη αυτοκινήτου.
 • Ανοιχτή ή λαπαροσκοπική διόρθωση κήλης.
 • Σακχαρώδης διαβήτης.
 • Αθλητικές κακώσεις.
 • Μηριαία αρτηριογραφία.
 • Όγκος που αφορά τα σώματα των οσφυϊκών σπονδύλων.

Τι περιλαμβάνει η συντηρητική θεραπεία;

 • Αφαίρεση όλων των πιεστικών ενδυμάτων.
 • Εφαρμογή τοπικά πάγου για 30 λεπτά, τρεις φορές την ημέρα.
 • Χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών για 7 – 10 ημέρες.
 • Περιορισμός της έντονης σωματικής δραστηριότητας για 2 εβδομάδες.

Μετά από αυτήν την θεραπεία, το 50% των ασθενών δεν χρειάζονται περαιτέρω θεραπεία. Στους υπόλοιπους ασθενείς, συνήθως παρατηρείται ανταπόκριση μετά την έγχυση τοπικών αναισθητικών και κορτικοστεροειδών στο σημείο που υπάρχει ευαισθησία. Αυτό επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα για την συμπτωματική ανακούφιση από τον πόνο. Το ποσοστό επιτυχίας του όλου σχήματος είναι 90%.

Πως γίνεται η χειρουργική θεραπεία;

Το έξω μηροδερματικό νεύρο είναι αμιγώς αισθητικό νεύρο που εξορμάται από την οσφύ. Πορεύεται πίσω από τον ψοϊτη μυ και εξέρχεται από την πύελο περνώντας κάτω ή δια μέσω του βουβωνικού συνδέσμου, ενώ η πορεία του καθώς εξέρχεται από την πύελο δεν είναι σταθερή. Καθώς εισέρχεται στον μηρό , υποδιαιρείται σε πρόσθιο και οπίσθιο κλάδο. Ο οπίσθιος κλάδος νευρώνει αισθητικά την έξω επιφάνεια του μηρού, από το ύψος του μείζονος τροχαντήρα  ως την μεσότητα του μηρού, ενώ ο πρόσθιος κλάδος διανέμεται στο δέρμα της πρόσθιας και έξω επιφάνειας του μηρού ως την κνήμη.

Η χειρουργική αποκάλυψη του νεύρου γίνεται με μια τομή περίπου 3 εκατοστών παράλληλα στο έξω όριο του βουβωνικού συνδέσμου και 1 – 2 εκατοστά προς τα κάτω. Το νεύρο ανυρίσκεται επί τα εντός της πρόσθιας άνω λαγονίου άκανθας, αν και η πορεία του ποικίλει και ενίοτε μπορεί να βρεθεί και επι τα εκτός αυτής. Αφού αναγνωρισθεί με βεβαιότητα το νεύρο, αφαιρείται ένα τμήμα του περίπου 4 εκατοστών για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αναγέννησής του.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics