Μεθερπητική Νευραλγία

Μεθερπητική Νευραλγία

Τι είναι η Mεθερπητική Νευραλγία;

Οι ασθενείς με λοίμωξη από ερπητοϊό μπορεί να έχουν μετά την αποδρομή της κλινικής εικόνας της νόσου, έντονο, εμμένοντα πόνο με ζωστηροειδή χαρακτήρα στο θωρακικό τοίχωμα. Εάν οι ασθενείς αυτοί αναφέρουν ότι η διάρκεια του άλγους υπερβαίνει τους 6 μήνες, θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα να υποβληθούν σε επέμβαση DREZ. Σε μερικές περιπτώσεις, η χρήση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών και αντιεπιληπτικών του τύπου της καρβαμαζεπίνης, φαινυτοϊνης ή της γκαμπαπεντίνης μπορεί να είναι αποτελεσματική για την ανακούφιση από τον πόνο αλλά σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών ο πόνος παραμένει ως μόνιμη ενόχληση ενώ και η χρόνια εξασθένηση που παρατηρείται σε αυτούς τους αρρώστους με την ανεπάρκεια της συντηρητικής αγωγής, δυσχεραίνει την επέμβαση.

Εκτός όμως από αυτό, υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων που καθιστούν προβληματική την επιλογή της επέμβασης, όπως:

  • Οι ασθενείς είναι συχνά ηλικιωμένοι ( άνω των 65 ετών ) και σε κακή γενική κατάσταση.
  • Η νόσος προσβάλλει πολλά επίπεδα του νωτιαίου μυελού και αυξάνεται ο αριθμός των επιπέδων του νωτιαίου μυελού που πρέπει να υποβληθούν σε επέμβαση.
  • Ο κίνδυνος της παράλυσης των κάτω άκρων είναι μεγαλύτερος από την πρόκληση βλαβών μέσω DREZ σε αυτό το επίπεδο του νωτιαίου μυελού, λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.

Σε περιπτώσεις που η μεθερπητική νευραλγία μπορεί να αφορά περιοχές του προσώπου, εφαρμόζεται πάλι η επέμβαση DREZ η οποία προκαλεί βλάβη στον αισθητικό πυρήνα του τριδύμου νεύρου στο στέλεχος του εγκεφάλου (το νεύρο αυτό είναι υπεύθυνο για την αισθητική νεύρωση του προσώπου).

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics