Κοκκυγοδυνία

Κοκκυγοδυνία

Πρόκειται για μια χρόνια και ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση που αφορά το κατώτερο άκρο της σπονδυλικής στήλης. Οφείλεται σε μια παθολογική αστάθεια του κόκκυγα, ο οποίος αποτελείται από 4 -5 συνοστεωμένους μεταξύ τους σπονδύλους που προσφύονται στο υπερκείμενο ιερό οστό. Η αστάθεια του κόκκυγα μπορεί να εξακριβωθεί από δυναμικές ακτινογραφίες της περιοχής, όπου λαμβάνονται σε όρθια και καθιστή θέση του ασθενούς. Στην καθιστή θέση παρατηρείται κάμψη του κόκκυγα που υπερβαίνει τις 25° με απώλεια του μεσάρθριου διαστήματος στην άρθρωση με την παθολογική υπερκινητικότητα και άμεση επαφή των οστικών επιφανειών, που μπορεί να προκαλεί πόνο. Επίσης υπάρχει οπίσθιο υπεξάρθρημα του κόκκυγα στην καθιστή θέση που ανατάσσεται στην όρθια στάση.

Κλινικά σημεία της κοκκυγοδυνίας που δηλώνουν αστάθεια της περιοχής είναι:

  • Οξύς πόνος κατά την μετάβαση από την καθιστή στην όρθια θέση.
  • Ιστορικό τοπικού τραυματισμού που συνέβη το πολύ πριν ένα μήνα.
  • Παρουσία του συνδρόμου μετά από τοκετό.
  • Αυξημένος δείκτης μάζας σώματος ( >27), ενδεικτικό υπεξαρθρήματος.
  • Μέγιστη ευαισθησία διαπιστώνεται στην ιεροκοκκυγική και μεσοκοκκυγικές αρθρώσεις, και όχι στην κορυφή του κόκκυγα.

Η θεραπεία συνίσταται, σε αποτυχία της απλής παυσίπονης αγωγής, σε αφαίρεση του κόκκυγα και επί εμμένοντος άλγους προτείνεται και η εμφύτευση διεγέρτη περιφερικών νεύρων στην περιοχή.

 

Βιβλιογραφία

  1. Wray CC, Easom S, Hoskinson J. Coccydynia: aetiology and treatment. J Bone Joint Surg [Br] 1991;73-B:335-8.
  2. Maigne JY, Guedj S, Straus C. Idiopathic coccygodynia: lateral roentgenograms in the sitting position and coccygeal discography. Spine 1994;19:930-4.
  3. Postacchini F, Massobrio M. Idiopathic coccygodynia. J Bone Joint Surg [Am] 1983;65-A:1116-24.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics