Αλγος στα Πλαίσια Περιφερικής Αγγειακής Νόσου

Αλγος στα Πλαίσια Περιφερικής Αγγειακής Νόσου

Το αρτηριακό δίκτυο του ανθρωπίνου σώματος δέχεται πυκνή νεύρωση από ένα τμήμα του αυτόνομου νευρικού συστήματος που λέγεται συμπαθητικό νευρικό σύστημα και σχηματίζει ένα πλέγμα γύρω από τις αρτηρίες. Η δράση του συμπαθητικού συστήματος στα αγγεία είναι να προκαλεί συστολή των λείων μυϊκών ινών του τοιχώματος των αρτηριών και να περιορίζεται το εύρος του αυλού τους και η παρεχόμενη εξ αυτών αιματική παροχή. Υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις όπου λόγω σχηματισμού αθηρωματικών πλακών, ιδίως στα αγγεία των κάτω άκρων, η αιμάτωση των κάτω άκρων περιορίζεται σημαντικά και αυτό οδηγεί σε μειωμένη οξυγόνωση των ιστών που αναγκάζει τα κύτταρα να παράγουν ενέργεια με την χρήση της αναερόβιας μεταβολικής οδού που οδηγεί στην παραγωγή γαλακτικού οξέος και την άθροιση ιόντων υδρογόνου στους ιστούς τα οποία ερεθίζουν τις νευρικές απολήξεις που υπάρχουν στους ιστούς με αποτέλεσμα την πρόκληση άλγους. το ίδιο ισχύει και για διάφορες αγγειίτιδες και το σύνδρομο Raynauld το οποίο προσβάλλει κυρίως τα άνω άκρα. Το κλινικό ισοδύναμο αυτής της κατάστασης είναι η πρόκληση διαλείπουσας χωλότητας των κάτω άκρων, που επιτείνεται όταν οι ανάγκες των κάτω άκρων σε αίμα είναι αυξημένες, όπως στην βάδιση, και υποχωρεί στην ανάπαυση.

Τι θεραπεία υπάρχει;

Η πρώτη μορφή θεραπείας είναι η προσπάθεια αποκατάστασης της αιμάτωσης των άκρων ,είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε με χειρουργικές επεμβάσεις ή με αγγειοπλαστική που γίνεται από αγγειοχειρουργούς. Σε περιπτώσεις όμως πολύ προχωρημένης νόσου όπου υπάρχει άλγος και στην ηρεμία, και όταν η αγγειακή θεραπεία κρίνεται επικίνδυνη λόγω της βεβαρημένης κατάστασης του ασθενούς, έχει ένδειξη η εφαρμογή θωρακικής συμπαθεκτομής με σκοπό την άρση της δράσης του συμπαθητικού συστήματος στα αγγεία, δράση που μπορεί να επιτείνει ακόμα περαιτέρω την απόφραξη του αυλού των αγγείων και την εικόνα της διαλείπουσας χωλότητας.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics