Βλάβη Περιφερικών Νεύρων

Βλάβη Περιφερικών Νεύρων

Τι είναι οι Βλάβες  Περιφερικών Νεύρων;

Οι συνήθεις μορφές τραυματισμού των περιφερικών νεύρων περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διατομή
 • Τοπική σύνθλιψη ( τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα)
 • Τραυματισμός λόγω τάσης
 • Συμπίεση
 • Βλάβη λόγω τραυματισμού του νεύρου από ενέσεις
 • Ηλεκτρική βλάβη

Πως γίνεται η διάγνωση της βλάβης;

Αρχικά πρέπει να καθορίσουμε την ακριβή εντόπιση και την βαρύτητα της βλάβης. Υπάρχει ένα σύστημα ταξινόμησης που διακρίνει τους τραυματισμούς των περιφερικών νεύρων σε πέντε υποομάδες:

 • 1ου βαθμού βλάβη. Αποτελεί μια αναστρέψιμη τοπική διαταραχή της αγωγιμότητος. Ο τύπος αυτός βλάβης δεν χρειάζεται χειρουργική επιδιόρθωση και η βλάβη επανέρχεται σε μια περίοδο ωρών έως λίγων εβδομάδων .
 • 2ου βαθμού βλάβη. Υπάρχει απώλεια της ανατομικής συνέχειας των νευρικών αξόνων που είναι οι αγωγοί μεταφοράς των ηλεκτρικών σημάτων. Εάν αυτός ο τύπος της βλάβης μπορεί να διαγνωσθεί με τον προεγχειρητικό έλεγχο, δεν χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση.
 • 3ου βαθμού βλάβη. Υπάρχει βλάβη των νευρικών αξόνων και των υποστηρικτικών τους δομών εντός των νευρικών κυττάρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποκατάσταση ποικίλει. Οι διεγχειρητικές μελέτες της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νεύρου είναι συχνά δυνατό να εκτιμήσουν την έκβαση και να διευκρινήσουν αν χρειάζεται απλά αφαίρεση του ουλώδους ιστού της περιοχής ( νευρόλυση ) ή μια πιο εκτεταμένη επισκευή με χρήση μοσχεύματος.
 • 4ου βαθμού βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση, η βλάβη είναι όπως και στην προηγούμενη βαθμίδα, αλλά εδώ επιπροστίθεται και η παρουσία σημαντικής ποσότητος ουλώδους ιστού που εμποδίζει την αναγέννηση του νεύρου.  Οι διεγχειρητικές ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες αναδεικνύουν ότι καμία αγωγή ηλεκτρικού ρεύματος δεν υπάρχει στην περιοχή της νευρικής βλάβης. Είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση με χρήση νευρικού μοσχεύματος.
 • 5ου βαθμού βλάβη. Παρατηρείται μετά από διατομή ή εφαρμογή σοβαρών συνθλιπτικών δυνάμεων oπότε το νεύρο διατέμνεται πλήρως. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η χειρουργική αποκατάσταση της συνέχειας του νεύρου.

Τι διαγνωστικά μέσα υπάρχουν;

Για να εκτιμήσουμε πλήρως την έκταση της βλάβης, χρειάζεται ένα ηλεκτρομυογράφημα και μια μελέτης της ηλεκτρικής ταχύτητας αγωγής που αναδεικνύει αν υπάρχει αγωγή ρεύματος δια μέσω του νεύρου. Ο έλεγχος αυτός ενίοτε γίνεται διεγχειρητικά, με τον ασθενή σε ελαφρά καταστολή.

Συμπληρωματικές εξετάσεις είναι η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία.

 

Βιβλιογραφία

 1. Mackinnon S, Dellon A. Nerve repair and nerve grafts. In: Surgery of the Peripheral Nerve. New York: Thieme;1988:89-129
 2. Friedman W. The electrophysiology of peripheral nerve injuries. Neurosurg Clin N Am 1991;2:43-56
 3. Kimura J. Electromyography. In: Electrodiagnosis in Disease of Nerve and Muscle. 2nd ed. Philadelphia: FA Davis;1989:209-302

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics