Θωρακική Μυελοπάθεια

Θωρακική Μυελοπάθεια

Η μυελοπάθεια προκαλείται από κήλες των μεσοσπονδυλίων δίσκων που προβάλλουν κεντρικά, προς τον νωτιαίο μυελό, γεγονός που χαρακτηρίζει την πλειονότητα των θωρακικών δίσκων. Τα συμπτώματα προκαλούνται από δυσλειτουργία του νωτιαίου μυελού εξαιτίας της εξωσκληρίδιας πίεσης αυτού από την κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου, οστεόφυτα ή συνδυασμό και των δύο.

Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μακροχρόνια συμπτώματα με ύπουλη έναρξη και βραδεία εξέλιξη μέσα σε μια περίοδο μηνών ή ετών. Απώλεια της αισθητικότητας και παραισθησίες του κορμού και των άκρων είναι τα συχνότερα πρόδρομα ενοχλήματα. Αυτά εξελίσσονται σε αδυναμία στήριξης, σπαστικότητα, σεξουαλική δυσλειτουργία και απώλεια του ελέγχου της λειτουργίας του εντέρου και της κύστης. Η αδυναμία των κάτω άκρων είναι ένα όψιμο εύρημα.  Τα ευρήματα μας είναι συνήθως αμφοτερόπλευρα.

Από τι πρέπει να ξεχωρίσουμε την νόσο;

Η διαφορική διάγνωση διευκολύνεται πολύ με την μαγνητική τομογραφία και η θεραπεία που εφαρμόζεται είναι η χειρουργική αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού με αφαίρεση του παθολογικού δίσκου και της υπόλοιπης παθολογίας με πρόσθια ή οπισθοπλάγια προσπέλαση και με ή χωρίς σταθεροποίηση της ΣΣ.


Βιβλιογραφία

  1. McCormick WE, Will SF, Benzel EC: Surgery for thoracic disc disease. Complication avoidance: overview and management. Neurosurg Focus  2000; 9(4):13
  2. Stillerman CB, Weiss MH: Management of thoracic disc disease. Clin Neurosurg  1991; 38:325-352.
  3. Vollmer DG, Simmons NE: Transthoracic approaches to thoracic disc herniations. Neurosurg Focus  2000; 9(4):E8.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics