Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Τι είναι η νόσος;

Είναι μια χρόνια, συστηματική, φλεγμονώδης διαταραχή που επηρεάζει πολλές αρθρώσεις, περιλαμβανομένων αυτών της αυχενικής μοίρας της ΣΣ και της κρανιοαυχενικής συμβολής. Η νόσος εκδηλώνεται κυρίως στην 4η με 6η δεκαετία της ζωής και αφορά κυρίως γυναίκες. Η συμμετοχή της αυχενικής μοίρας της ΣΣ, και ιδιαίτερα της κρανιοαυχενικής συμβολής, είναι η δεύτερη κατά σειρά συχνότητας μετά τις αρθρώσεις της άκρας χειρός. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η νόσος προσβάλλει τις συνοβιακές αρθρώσεις οι οποίες είναι πολυάριθμες σε αυτή την περιοχή. Εκτιμάται ότι το 59 – 88% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή την νόσο στην αυχενική μοίρα, και ιδίως στην κρανιοαυχενική συμβολή.

Οι πιο συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις από τον αυχένα είναι:

 • Καθίζηση του εδάφους του κρανίου και εμβύθιση αυτού στην αυχενική μοίρα.
 • Πρόσθιο (κυρίως) και οπίσθιο ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα.
 • Στροφικό ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα.
 • Αυχενική μυελοπάθεια.
 • Υπεξάρθρημα στο επίπεδο του Α4 –Α5 σπονδύλου.

Τα συχνότερα συμπτώματα που συνοδεύουν την αυχενική εκδήλωση της νόσου είναι:

 • Αυχεναλγία.
 • Ακαμψία της αυχενικής μοίρας.
 • Περιορισμός του εύρους κινήσεων της περιοχής

Οι νευρολογικές εκδηλώσεις της νόσου περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

 • Η πορεία της είναι πολλές φορές ύπουλη και χαρακτηρίζεται από προοδευτικά επιδεινούμενη σωματική αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών εργασιών.
 • Παραισθησίες των άκρων
 • Aδυναμία
 • Aιμωδίες
 • Aπώλεια του ελέγχου των σφιγκτήρων ή και σπαστική τετραπληγία

Ποιες είναι οι ενδείξεις του χειρουργείου;

 • Προοδευτικά επιδεινούμενη νευρολογική δυσλειτουργία
 • Καθίζηση της βάσης του κρανίου
 • Αφόρητος πόνος
 • Αυχενική μυελοπάθεια και αστάθεια

Η θεραπεία συνίσταται σε σταθεροποίηση με σπονδυλοδεσία της πάσχουσας περιοχής με πρόσθια, οπίσθια ή συνδυασμένη προσπέλαση.


Βιβλιογραφία

 1. Casey ATH, Crockard HA. Rheumatoid arthritis. In: Dickman CA, Spetzler RF, Sonntag VKH, eds. Surgery of the Craniovertebral Junction. New York: Thieme; 1998:151-174
 2. Boden SD, Clark CR. Rheumatoid arthritis of the cervical spine. In: Clark CR, ed. The Cervical Spine. 3rd  ed. Philadelphia: Lippincott Raven ; 1998:693-704
 3. Crockard A, Grob D. Rheuamtoid arthritis : upper cervical involvement. In: Clark CR, ed. The Cervical Spine. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998:705-714

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics