Ογκοι Σπονδυλικής Στήλης

Ογκοι Σπονδυλικής Στήλης

Οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης μπορεί να είναι πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί. Οι πρωτοπαθείς όγκοι είναι σπάνιοι και αποτελούν περίπου το 5% των όγκων της περιοχής. Οι καλοήθεις όγκοι είναι συχνότεροι στις μικρότερες ηλικίες ενώ οι κακοήθεις απαντώνται συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες, και αποτελούν το 80% των όγκων της ΣΣ σε αυτή την ομάδα.

Οι μεταστατικοί όγκοι της ΣΣ είναι 40 φορές πιο συχνοί από τους πρωτοπαθείς ενώ το 50 – 70% των ασθενών με κάποια μορφή καρκίνου να αναπτύσσουν κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου τους οστική μετάσταση, με την πιο συνηθισμένη εντόπιση να αφορά την ΣΣ. Εντοπίζονται συνήθως στην θωρακική και θωρακοοσφυική μοίρα της ΣΣ και εξορμώνται κυρίως από όγκους του μαστού, πνεύμονα, προστάτη και του αιμοποιητικού συστήματος.

Τι συμπτώματα παρατηρούνται;

 • Εντοπισμένο έντονο άλγος που δεν σχετίζεται με αυξημένη σωματική δραστηριότητα και δεν υφίεται με την κατάκλιση.
 • Παθολογικά κατάγματα – αστάθεια σπονδυλικής στήλης
 • Πίεση του νωτιαίου μυελού και των νευρικών ριζών. Αυτό εκδηλώνεται με αδυναμία κάτω άκρων, σπαστικότητα, διαταραχές ισορροπίας και αισθητικότητας κάτωθεν της βλάβης.
 • Απώλεια του νευρολογικού ελέγχου της ουροδόχου κύστης και του εντέρου (σε προχωρημένες περιπτώσεις).

Πως γίνεται η διάγνωση;

 • Η απλή ακτινογραφία ανακαλύπτει οστεολυτικές και οστεοπαραγωγικές (οστεοβλαστικές εστίες). Το μειονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι απαιτείται απώλεια 30 -50% της οστικής μάζας για να αποκαλυφθεί η βλάβη που συνήθως είναι ένα παθολογικό κάταγμα.
 • Η χρήση ραδιοϊσοτόπων που χορηγούνται ενδοφλέβια βοηθά στην αναγνώριση της εντόπισης και του αριθμού των παθολογικών εστιών. Η ακρίβεια όμως της μεθόδου δεν είναι πολύ υψηλή.
 • Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει την έκταση της οστικής βλάβης και αν υπάρχουν ραγέντα τεμάχια οστού μέσα στο σπονδυλικό κανάλι.
 • Η μαγνητική τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού δείχνει με μεγάλη ακρίβεια την σχέση του παθολογικού ιστού με τον νωτιαίο μυελό και την ακριβή έκταση της νόσου.

Πως αντιμετωπίζονται θεραπευτικά;

1)     Για τους καλοήθεις όγκους ισχύουν τα εξής:

 • Οι ασυμπτωματικοί όγκοι αντιμετωπίζονται με απλή παρακολούθηση.
 • Οι συμπτωματικοί όγκοι αντιμετωπίζονται με χειρουργική εξαίρεση.

2)     Για τους κακοήθεις όγκους προτείνεται χειρουργική θεραπεία όταν:

 • Προκαλούν ανυπόφορο άλγος.
 • Είναι ανθεκτικοί στην ακτινοθεραπεία.
 • Προκαλούν αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.
 • Προκαλούν πίεση στα νευρικά στοιχεία και εκδηλώνονται με νευρολογικά προβλήματα.

3)     Για τους κακοήθεις όγκους προτείνεται ακτινοθεραπεία όταν:

 • Είναι ευαίσθητοι στην ακτινοβολία.
 • Προκαλούν πόνο στον αξονικό σκελετό χωρίς νευρολογικά προβλήματα.
 • Υπάρχει από καιρού εγκατεστημένη μόνιμη νευρολογική διαταραχή λόγω πίεσης των νευρικών δομών.
 • Υπάρχει εκτεταμένη μεταστατική νόσος.
 • Υπάρχει περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης.
 • Συνυπάρχοντα παθολογικά προβλήματα αποκλείουν το χειρουργείο.

 

Βιβλιογραφία

 1. Dahijn DC, Kirshanan KU, eds. Bone Tumors, General Aspects and Data on 8542 Cases. Springfield, IL: Charles C Thomas;1986
 2. DiLorenzo N, Nardi P, Ciappetta P, Fortuna A. Benign tumors and tumor like conditions of the spine: radiological features, treatment, and results. Surg Neurol 1986;25:449-456
 3. Boriani S, Weinstein IN. Differential diagnosis and surgical treatment of primary benign and malignant neoplasms. In: Foyer JW, ed. The Adult Spine: Principles and Practice. 2nd ed. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1997
 4. Weinstein JN, McLain RF. Primary tumors of the spine. Spine 1987;12:843-851

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics