Αυχενική Μυελοπάθεια - Στένωση Νωτιαίου Σωλήνα

Αυχενική Μυελοπάθεια - Στένωση Νωτιαίου Σωλήνα

Τι είναι η στένωση του νωτιαίου σωλήνα;

Ο νωτιαίος μυελός στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης έχει διάμετρο 9 mm και περιβάλλεται φυσιολογικά από εγκεφαλονωτιαίο υγρό στην πρόσθια και οπίσθια μοίρα του με διάμετρο 1 mm και στις δύο πλευρές του νωτιαίου σάκκου. Συνεπώς, για να μην ασκείται πίεση στον νωτιαίο μυελό πρέπει η διάμετρος του σπονδυλικού καναλιού να είναι οπωσδήποτε 13 mm. Tα ανατομικά στοιχεία τα οποία εμπλέκονται στην παθογένεση της αυχενικής στένωσης έχουν στατικό και δυναμικό χαρακτήρα. Τα στατικά στοιχεία που εμπλέκονται είναι τα εξής:

  • Στένωση και προβολή του μεσοσπονδύλιου δίσκου.
  • Σχηματισμός οστεοφύτων.
  • Υπερτροφία των συνδέσμων και των αρθρικών αποφύσεων, που συνολικά προκαλούν τον κυκλοτερή περιορισμό του εύρους του σωλήνα.

Η μείωση αυτή του εύρους επιδεινώνεται με τις δυναμικές αλλαγές που παρατηρούνται, όπως με την πίεση που ασκείται επί του μυελού σε κινήσεις κάμψης από τα οστεόφυτα των σπονδυλικών σωμάτων. Στην έκταση υπάρχει οπισθιολίσθηση στο επίπεδο των μεσοσπονδυλίων διαρθρώσεων που πάλι περιορίζει το εύρος του σωλήνα. Επίσης, σε εκτατικές κινήσεις, διαπιστώνεται προς τα έσω πτύχωση του ωχρού συνδέσμου που προσφύεται στην έσω επιφάνεια των πετάλων των σπονδύλων, και εκ νέου στένωση του καναλιού. Αυτά όλα οδηγούν σε απώλεια της φυσιολογικής λόρδωσης της αυχενικής μοίρας και σε ανάπτυξη κύφωσης.

Όταν η στένωση του νωτιαίου σωλήνα γίνει σημαντική, τότε πιέζεται ο νωτιαίος μυελός ή διαταράσσεται η αιμάτωσή του και οδηγούμαστε σε μυελοπάθεια.

Ποια είναι τα συμπτώματά της;

Η μυελοπάθεια συνήθως εκδηλώνεται αρχικά με αβληχρά συμπτώματα σε διάστημα μηνών ή ετών. Οι εκδηλώσεις του μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Σπαστικότητα κάτω άκρων με χαρακτηριστική δυσχέρεια στην βάδιση και ισορροπία
  • Δυσχρησία των άκρων χειρών (αδυναμία να εκτελέσουν μια λεπτή εργασία) με επώδυνες παραισθησίες.
  • Αιμωδία ή υπαισθησία των άνω άκρων
  • Διαταραγμένη λειτουργία των σφιγκτήρων του εντέρου και της κύστης

Πως γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία;

Η μαγνητική τομογραφία της αυχενικής μοίρας αποτελεί την εξέταση εκλογής για την διάγνωση του συνδρόμου και η θεραπεία κυρίως γίνεται με πρόσθια αποσυμπίεση του νωτιαίου σωλήνα και σταθεροποίηση.


Βιβλιογραφία

  1. Boakye M, Patil CG, Santarelli J, et al: Cervical spondylotic myelopathy: complications and outcomes after spinal fusion. Neurosurgery  2008; 62:455-461.
  2. Ebraheim NA, Lu J, Yang H, et al: Vulnerability of the sympathetic trunk during the anterior approach to the lower cervical spine. Spine  2000; 25:1603-1606.
  3. . Lu J, Ebraheim NA, Nadim Y, et al: Anterior approach to the cervical spine: surgical anatomy. Orthopedics  2000; 23:841-845.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics