Αυχενική Μοίρα - Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου

Αυχενική Μοίρα - Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου

Ποια είναι η ανατομία της αυχενικής μοίρας;

Η αυχενική μοίρα της ΣΣ αποτελείται από 7 σπονδύλους, ενώ μεσοσπονδύλιος δίσκος υπάρχει μόνο μεταξύ των τρίτου ως έβδομου σπονδύλου ( Α3 – Α7 ). Τα σώματα των σπονδύλων από τον Α3 – Α7 είναι κυλινδρικά με μεγαλύτερη διάμετρο την εγκάρσια. Από το οπισθοπλάγιο άκρο των σπονδυλικών σωμάτων, ξεκινούν εκατέρωθεν και προς τα πλάγια οι εγκάρσιες αποφύσεις των σπονδύλων. Από την οπίσθια επιφάνεια των σωμάτων των σπονδύλων εκατέρωθεν αρχίζουν οι αυχένες των σπονδύλων που εκτείνονται προς τα πίσω. Από τους αυχένες των σπονδύλων ξεκινούν τα πέταλα τα οποία φέρονται προς τα πίσω και έσω και σχηματίζουν με την σύγκλισή τους το σπονδυλικό κανάλι. Στο σημείο που τα πέταλα ενώνονται στην μέση γραμμή, αρχίζει η προς τα πίσω φερόμενη ακανθώδης απόφυση όπου προσφύονται οι παρασπονδυλικοί μύες. Στην ένωση του αυχένα και του πετάλου σχηματίζονται οι άνω και κάτω αρθρικές αποφύσεις που ενώνονται με τις αντίστοιχες των υπερκειμένων και υποκείμενων σπονδύλων και σχηματίζουν αρθρώσεις (facet joints). H αγκιστρωτή απόφυση (uncinate process ) εξορμάται από την άνω  – έξω επιφάνεια του σπονδυλικού σώματος και πορεύεται και προς τα έξω, αρθρώνεται δε με μια αντίστοιχη περιοχή της κάτω επιφάνειας του υπερκείμενου σπονδύλου για να σχηματίσουν την άρθρωση του Luska. Aυτή μαζί με τα facet joints αποτελούν το πρόσθιο και το οπίσθιο όριο του μεσοσπονδυλίου τρήματος αντίστοιχα, δια μέσω του οποίου πορεύεται το αντίστοιχο νωτιαίο νεύρο.

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι μια ινοχόνδρινη δομή που υπάρχει μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων και αποτελείται κεντρικά από τον πηκτοειδή πυρήνα που έχει σύσταση γέλης και δίνει την ελαστικότητα στον δίσκο και περιφερικά από τον ινώδη δακτύλιο που αποτελείται από κολλαγόνο και συγκρατεί τον πηκτοειδή πυρήνα. Οι συμπιεστικές δυνάμεις που ασκούνται στον πηκτοειδή πυρήνα διανέμονται με ακτινωτό τρόπο και απορροφούνται από τις ινώδεις δεσμίδες του ινώδους δακτυλίου.

Ποιες είναι οι λειτουργίες του μεσοσπονδυλίου δίσκου;

  • Να απορροφά τις ασκούμενες συμπιεστικές δυνάμεις.
  • Να επιτρέπει την κίνηση μεταξύ των γειτονικών σπονδύλων σε πολλαπλά επίπεδα.
  • Ο δίσκος, αν και δύναται να παραμορφωθεί προσωρινά, είναι ασυμπίεστος και όλη η δύναμη απορροφάται από τον ινώδη του δακτύλιο.

Πως εκδηλώνεται κλινικά η νόσος;

Το κύριο σύμπτωμα είναι πόνος που αφορά την περιοχή κατανομής της υπεύθυνης νωτιαίας ρίζας. Συγκεκριμένα , το εύρος των μεσοσπονδυλίων τρημάτων περιορίζεται λόγω χρόνιων εκφυλιστικών καταστάσεων και πιέζει την εξερχόμενη ρίζα. Αυτές κύρια δημιουργούνται από προβολή του μεσοσπονδυλίου δίσκου στην πλευρά που πάσχει και ο ερεθισμός της ρίζας μπορεί να είναι οξύς, υποξύς ή χρόνιος, συνήθως είναι ετερόπλευρος και όταν είναι αμφοτερόπλευρος δεν είναι πάντα συμμετρικός.

Τι θεραπεία υπάρχει;

Αρχικά δοκιμάζεται η συντηρητική αγωγή με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά, περιορισμό της κινητικότητας του αυχένα με χρήση μαλακού κολλάρου και πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. Σε περιπτώσεις όπου δεν υφίεται η συμπτωματολογία ή παρατηρούνται νευρολογικά συμπτώματα όπως μυϊκή αδυναμία και απώλεια της αισθητικότητας στο σύστοιχο άνω άκρο, προτείνεται η χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος δίσκου και η σταθεροποίηση των γειτονικών σπονδύλων με αντικατάσταση του αφαιρεθέντος δίσκου με τεχνητό δίσκο και οστικό μόσχευμα.

 

Βιβλιογραφία

  1. Tampier C, Drake JD, Callaghan JP, et al: Progressive disc herniation: an investigation of the mechanism using radiologic, histochemical, and microscopic dissection techniques on a porcine model. Spine  2007; 32:2869-2874.
  2. Shedid D, Benzel EC: Cervical spondylosis anatomy: pathophysiology and biomechanics. Neurosurgery  2007; 60:S7-13.
  3. Bogduk N: The anatomy and pathophysiology of neck pain. Phys Med Rehabil Clin N Am  2003; 14:455-472.v

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics