Υδροκέφαλος

Υδροκέφαλος

Τι είναι ο Υδροκέφαλος;

Είναι η παθολογική αύξηση του υγρού που φυσιολογικά υπάρχει μέσα στον εγκέφαλο, κυρίως λόγω διαταραχής στην κυκλοφορία και την αποχέτευση του υγρού. Η πιο αποδεκτή κατηγοριοποίησή του είναι η εξής:

  • Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης ( ΝPH ). Παρατηρείται αρκετά συχνά και σχεδόν αποκλειστικά σε ηλικιωμένους ασθενείς, με την χαρακτηριστική τριάδα συμπτωμάτων (σε χρόνια βάση):
  1. Διαταραχές ισορροπίας και βάδισης.
  2. Απώλεια μνήμης και αλλαγή συμπεριφοράς.
  3. Ακράτεια ούρων (αδυναμία ελέγχου της ουροδόχου κύστης).

Τα συμπτώματα επιδεινώνονται προοδευτικά και αν οι ασθενείς διαγνωσθούν και αντιμετωπισθούν έγκαιρα, είναι δυνατό να υποστούν σημαντική βελτίωση.

  • Αποφρακτικός υδροκέφαλος. Προκαλείται λόγω απόφραξης της επικοινωνίας μεταξύ των κοιλιών του εγκεφάλου και μπορεί να εκδηλωθεί αιφνίδια σε οποιαδήποτε ηλικία με κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης και πτώση του επιπέδου συνείδησης. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι επιτακτική να γίνει επειγόντως.
  • Επικοινωνών υδροκέφαλος. Eκδηλώνεται στην μεσότητα της ζωής ή και αργότερα αν και μπορεί να οφείλεται σε αίτια που υπάρχουν ήδη κατά την γέννηση. Η κλινική του σημειολογία μπορεί να προσομοιάζει με τον υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης.

Πως γίνεται η θεραπεία;

Στις περιπτώσεις όπου ο υδροκέφαλος οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο αίτιο (π.χ όγκο ), πρέπει να αντιμετωπισθεί και το υποκείμενο πρόβλημα. Σε όλες τις περιπτώσεις τοποθετείται βαλβίδα παροχέτευσης του υγρού του εγκεφάλου στην κοιλιά που παραμένει μόνιμα. Η επέμβαση ονομάζεται τοποθέτηση βαλβίδας κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού και η πίεση του υγρού η οποία απαιτείται για να ανοίξει η βαλβίδα και να επιτραπεί η ροή του υγρού προς την κοιλιά ρυθμίζεται εξωτερικά ανάλογα με τις ανάγκες του αρρώστου.


Βιβλιογραφία

  1. Rekate H et al. Biophysics of cerebrospinal fluid and shunts. Tech Neurosurg 2002 ( 7 ) 186 – 196.
  2. Pudenz RH. The surgical treatment of Hydrocephalus – an historical review. Surg Neurol 1981 (15) 15 – 26.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics