Προλακτίνωμα

Προλακτίνωμα

Τι είναι το προλακτίνωμα;

Η προλακτίνη είναι η ορμόνη που προκαλεί την έκκριση του γάλακτος από τους νεφρούς. Τα προλακτινώματα ενίοτε παρουσιάζονται με διαταραχές από τα οπτικά πεδία εξαιτίας της γειτονίας του όγκου με την οπτική οδό (οπτικό χίασμα) όταν ο όγκος είναι μεγάλος.

Η μέτρηση των επιπέδων προλακτίνης στο αίμα έχει δύο χρήσεις:

  • Βοηθά στην διάγνωση καθώς τα επίπεδά της στο αίμα είναι πολύ υψηλά.
  • Επειδή τα επίπεδα της προλακτίνης στο αίμα μειώνονται με την εφαρμογή της κατάλληλης αγωγής, τα επίπεδά της στο αίμα αποτελούν ένα κριτήριο ανταπόκρισης στην θεραπεία.

 

Βιβλιογραφία

  1. Patterson RH. The role of transcranial surgery in the management of pituitary adenoma. Acta Neurochir Suppl 1996;65:16-17
  2. Mohr G, Hardy J, Comtois R, Beauregard H. Surgical management of giant puituitary adenomas. Can J Neurol Sci 1990;17:62-66
  3. Torrens M. Factors influencing the choice of approach. In Al-Mefty O, ed. Operative Skull Base Surgery. New York: Churchill Livingstone;1997:1-19

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics