Πιλοκυτταρικό Αστροκύττωμα της Παιδικής Ηλικίας

Πιλοκυτταρικό Αστροκύττωμα της Παιδικής Ηλικίας

Τι είναι το Πιλοκυτταρικό Αστροκύττωμα Παιδικής Ηλικίας;

Είναι ένας βραδέως εξελισσόμενος όγκος (σταδίου Ι) και είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής όγκος εγκεφάλου των παιδιών. Είναι κυστικός όγκος, πλήρης εγκεφαλονωτιαίου υγρού, και εντοπίζεται κυρίως στην παρεγκεφαλίδα. Η χειρουργική του εξαίρεση είναι η μόνη απαιτούμενη θεραπεία.


Bιβλιογραφία

  1. Μamelak et al. Treatment options and prognosis for multicentric juvenile pilocytic astrocytoma. J Neurosurgery 1994 (81) 24 – 30.
  2. Ilgren et al. Cerebellar astocytomas. Clinical characteristics and prognostic indices. J Neurooncol 1987 (4) 293 – 308.
  3. Cambpell et al. Cerebellar astocytomas in children . J Neurooncol  1996 (28) 223 – 231.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics