Παιδικός Υδροκέφαλος

Παιδικός Υδροκέφαλος

Τι είναι ο Παιδικός Υδροκέφαλος;

Ο ορισμός και ορισμένες γενικές αρχές που έχουν αναφερθεί για άλλες μορφές υδροκεφάλου ισχύουν και εδώ. Μια ιδιαιτερότητα αυτής της κατάστασης είναι ότι μια ομάδα παιδιών εκδηλώνουν την βλάβη κατά την γέννηση (νεογνικός υδροκέφαλος και σχετίζεται με την προωρότητα αυτών των νεογνών ) και σε άλλα παιδιά εκδηλώνεται στην παιδική ηλικία και σχετίζεται με άλλα αίτια.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Συνήθως η πρώτη κλινική υποψία τίθεται από τον παιδίατρο αλλά και τους γονείς του παιδιού που διαπιστώνουν μια ταχεία αύξηση της περιμέτρου κεφαλής του παιδιού. Ο παρακλινικός έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής.

  • Υπερηχογράφημα εγκεφάλου από την πρόσθια πηγή (όταν αυτή είναι ανοιχτή, δηλαδή σε βρέφη) που επιτρέπει μια ασφαλή εκτίμηση του κοιλιακού συστήματος του βρέφους.
  • Αξονική ή , ει δυνατόν, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για απεικόνιση των κοιλιών αλλά και για έλεγχο του εγκεφάλου του παιδιού.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, έλεγχος και ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης με μαγνητική τομογραφία γιατί σε ορισμένα κλινικά σύνδρομα (π.χ Αrnold – Chiari, δισχιδής ράχη κλπ ), ο υδροκέφαλος παρατηρείται σε συνδυασμό με ευρήματα από την σπονδυλική στήλη.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται τακτική παρακολούθηση του παιδιού που περιλαμβάνει:

  • Οφθαλμολογική εξέταση για έλεγχο της οπτικής οξύτητας.
  • Εκτίμηση της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού και της σχολικής του επίδωσης.
  • Τακτικούς ελέγχους με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για να ελέγχουμε την εικόνα του εγκεφάλου του παιδιού.

Τι θεραπεία υπάρχει;

  • Τοποθέτηση μόνιμης παροχέτευσης του υγρού του εγκεφάλου στην κοιλιά. Επιτρέπει την παράκαμψη του εμποδίου στην κυκλοφορία ή την απορρόφηση του Ε.Ν.Υ και σε συνδυασμό με την τοποθέτηση βαλβίδας, παρέχει μια ελεγχόμενης ροής και μονόδρομη (χωρίς επανεισαγωγή του Ε.Ν.Υ στον εγκέφαλο) αποχέτευση του πλεονάζοντος υγρού. Το μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η μόνιμη παρουσία ξένων υλικών στο παιδί και ότι το σύστημα αυτό είναι επιρρεπές σε μηχανική απόφραξη και ανάπτυξη λοιμώξεων.
  • Ενδοσκοπική 3η κολιοστομία. Ενδείκνυται σε συγκεκριμένους τύπους υδροκεφάλου όπου πραγματοποιείται μέσω μιας ελάχιστα παρεμβατικής (ενδοσκοπικής ) τεχνικής μια μικρή οπή στο τοίχωμα μιας κοιλίας , γεγονός που αποκαθιστά την φυσιολογική κυκλοφορία του υγρού. Με αυτήν την τεχνική αποφεύγονται τα μειονεκτήματα της βαλβίδας και προσεγγίζουμε πιο πολύ την φυσιολογική ροή του υγρού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θέμα υπερπαροχέτευσης υγρού.

 

Bιβλιογραφία

  1. Bondurat et al. Epidemiology of cerebrospinal fluid shunting . Pediatric Neurosurg 1995 (23) 254 -258.
  2. McLone DG et al. Arrest and compensation of hydrocephalus. Neurosurg Clin N Am. 1993 (4) 621 – 624.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics