Ολιγοδενδρογλοίωμα

Ολιγοδενδρογλοίωμα

Τι είναι το ολιγοδενδρογλοίωμα;

Είναι ένας όγκος που ανήκει στα γλοιώματα και εξορμάται από τα ολιγοδενδροκύτταρα, που είναι στηρικτικά κύτταρα των νευρώνων και εντοπίζεται κυρίως στα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Αποτελεί το 4% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου και παρατηρείται σε νέους και μέσης ηλικίας ενήλικες. Οι επιληπτικές κρίσεις αποτελούν πολύ συχνή κλινική εκδήλωση αυτών των όγκων, όπως και η κεφαλαλγία, η αδυναμία, οι διαταραχές της συμπεριφοράς και η υπνηλία. Γενικά έχουν καλύτερη πρόγνωση από τα υπόλοιπα γλοιώματα αλλά με την πάροδο του χρόνου μπορούν να παρουσιάσουν πιο επιθετική βιολογική συμπεριφορά.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics