Όγκοι του Χοριοειδούς Πλέγματος

Όγκοι του Χοριοειδούς Πλέγματος

Τι είναι οι όγκοι των χοριοειδών πλεγμάτων των παιδιών;

Αποτελούν σπάνιους όγκους που εκδηλώνονται κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών. Περίπου το 90% των όγκων αυτών είναι καλοήθεις. Οι όγκοι αυτοί προέρχονται από το χοριοειδές πλέγμα το οποίο εντοπίζεται μέσα στις κοιλίες του εγκεφάλου που αποτελούν φυσιολογικές κοιλότητες που περιέχουν το εγκεφαλονωτιαίο υγρό το οποίο προστατεύει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό από μηχανικούς τραυματισμούς. Τα χοριοειδή πλέγματα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Καθώς οι όγκοι αυτοί αναπτύσσονται, η παραγωγή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού αυξάνει και η κυκλοφορία του μέσα στις κοιλίες διαταράσσεται, με αποτέλεσμα την πρόκληση υδροκεφάλου (αύξηση του υγρού εντός του εγκεφάλου), που οδηγεί σε αύξηση της πίεσης στον εγκέφαλο και αύξηση των διαστάσεων του κρανίου.


Βιβλιογραφία

  1. Nagib et al. Lateral ventricle choroid plexus papilloma in childhood. Management and complications. Surg Neurol 2000 (54) 366 – 372.
  2. Pencalet et al. Papillomas and carcinomas of the choroid plexus in children. J Neurosurg 1998 (88) 521 – 528.
  3. Ellenbogen et al. Tumors of the choroid plexus in children. J Neurosurg 1989 (25) 327 – 335.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics