Ογκοι της Υπόφυσης

Ογκοι της Υπόφυσης

Τι είναι οι όγκοι της υπόφυσης;

Είναι το αποτέλεσμα του παθολογικού πολλαπλασιασμού κυττάρων του αδένα της υπόφυσης, που είναι ο κύριος ορμονοπαραγωγός αδένας του σώματος. Ζυγίζει περίπου 0,5 gr και εντοπίζεται στο κέντρο του εγκεφάλου, πίσω από την μύτη και τους οφθαλμούς. Οι όγκοι αυτοί αποτελούν το 10% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου και μια μικρή μειοψηφία αυτών είναι κακοήθεις. Ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι κακοήθεις, λόγω της ανατομικής τους εντόπισης στην βάση του κρανίου αναπτύσσονται προς τα άνω πιέζοντας τα υπερκείμενα οπτικά νεύρα και προκαλούν διαταραχές όρασης.

Σε τι οφείλονται οι όγκοι αυτοί;

Δεν υπάρχει σαφής αιτία ανάπτυξης αυτών των όγκων. Ασθενείς που έχουν ορισμένα σπάνια κληρονομούμενα γενετικά σύνδρομα , όπως την πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 1 (ΜΕΝ – 1), παρουσιάζουν όγκους των ενδοκρινών αδένων και μέσα σε αυτούς τους αδένες είναι και η υπόφυση. Ένα άλλο τέτοιο σύνδρομο είναι το σύνδρομο Carney που επίσης παρουσίαζεται με όγκους ενδοκρινών αδένων (και της υπόφυσης). Το 1 -5% των όγκων αυτών είναι οικογενείς.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics