Ογκοι Εγκεφάλου σε παιδιά

Ογκοι Εγκεφάλου σε παιδιά

Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι όγκων στα παιδιά;

Οι όγκοι που αφορούν τα παιδιά είναι κυρίως τα γλοιώματα ( συνήθως όχι μεγάλης κακοήθειας ) και τα μυελοβλαστώματα ( αφορούν κυρίως την παρεγκεφαλίδα ).

Ποιοι τύποι γλοιωμάτων παρατηρούνται κυρίως στα παιδιά;

 • Αστροκυτώματα
 • Γλοιώματα του εγκεφαλικού στελέχους
 • Γλοιώματα του οπτικού νεύρου

Τι άλλοι όγκοι διαπιστώνονται στα παιδιά;

 • Επενδύμωμα
 • Ογκοι του χοριοειδούς πλέγματος
 • Κρανιοφαρυγγίωμα
 • Δυσεμβρυοβλαστικός νευροεπιθηλιακός όγκος (DNET)
 • Oγκοι από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα

Τι άλλο χαρακτηρίζει αυτούς τους όγκους;

 • Σε αντίθεση με τους ενήλικες, το μεγαλύτερο ποσοστό των όγκων αυτών εντοπίζονται στην περιοχή της παρεγκεφαλίδας.
 • Αν και μπορεί να αφαιρεθούν συνολικά (και όταν δεν αφαιρούνται πλήρως), οι όγκοι αυτοί μπορεί να υποτροπιάσουν , κυρίως στην αρχική τους θέση. Ο νέος όγκος που αναπτύσσεται μπορεί να είναι καλοήθης ή κακοήθης και η θεραπεία του περιλαμβάνει το συνδυασμό νέας χειρουργικής επέμβασης, ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας.

 

Βιβλιογραφία

 1. Pollack IF. Brain tumors in children N. Eng. J. Med. 1994 (331) 1500 – 1507.
 2. Kernohan J et al. A simplified classification of gliomas. Proc Staff Meet Mayo Clin 1989 (24) 71 – 75.
 3. Pollack IF. Cerebral hemispheric tumors . Operative techniques in pediatric neurosurgery. 2001, 131 – 145.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics