Μυελοβλάστωμα

Μυελοβλάστωμα

Τι είναι το Μυελοβάστωμα;

Μετά τα αστροκυτώματα, τα μυελοβλαστώματα αποτελούν τους επόμενους πιο συνηθισμένους όγκους της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για κακοήθεις όγκους που αποτελούν το 15% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου. Η κύρια εντόπισή τους αφορά την παρεγκεφαλίδα ( το οπίσθιο και κατώτερο τμήμα του εγκεφάλου) και παρουσιάζουν στενή ανατομική συνέχεια με τον προμήκη μυελό, το κατώτερο τμήμα του εγκεφάλου που συνεχίζεται με τον νωτιαίο μυελό και περιλαμβάνει τα ζωτικότερα κέντρα του εγκεφάλου, όπως της αναπνοής και της καρδιακής λειτουργίας. Παρατηρούνται σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 – 9 ετών και παρουσιάζουν την δυνατότητα να δίνουν μεταστάσεις στον νωτιαίο μυελό, ακόμα και κατά την διάγνωσή τους.

Τι συμπτώματα παρατηρούνται;

Επειδή οι όγκοι αυτοί λόγω της εντόπισής τους διαταράσσουν την κυκλοφορία του Ε.Ν.Υ, συχνά εκδηλώνονται με εικόνα αποφρακτικού υδροκεφάλου. Μπορεί να συνυπάρχει αδυναμία καλής σωματικής ανάπτυξης λόγω κακής διατροφής των παιδιών αυτών επειδή παρουσιάζουν εμέτους, διαταραχές βάδισης και ισορροπίας, και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, διαταραχές όρασης.

Τι θεραπεία υπάρχει;

Αν και είναι κακοήθεις όγκοι, ο συνδυασμός επιθετικής χειρουργικής αντιμετώπισης με μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα.


Βιβλιογραφία

  1. Roberts RO et al. Medulloblastoma: A population based study of 532 cases. J Neuropathol Exp Neurol 1991 (50) 134 -144.
  2. Albright AL. Medulloblastomas. Principles and practice of pediatric Neurosurgery 1999 591 – 608.
  3. Kayama T et al. Neonatal medulloblastoma. J Neurooncol 1993 (15) 157 – 163.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics