Μηνιγγιώματα

Μηνιγγιώματα

Τι είναι τα Μηνιγγιώματα της Βάσης του Κρανίου;

Ορισμένα μηνιγγιώματα σχηματίζονται πλησίον των οστών του σχηματίζουν την βάση του εγκεφαλικού κρανίου και των οστικών επαρμάτων που εντοπίζονται στο πίσω μέρος του οφθαλμικού κόγχου. Ονομάζονται μηνιγγιώματα της βάσης του κρανίου και λόγω της ανατομικής τους εντόπισης είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν από αυτά της κυρτότητας.

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι εξής τύποι όγκων.

  • Μηνιγγιώματα της πτέρυγος του σφηνοειδούς.  Εντοπίζονται στην βάση του κρανίου πίσω από τον οφθαλμικό κόγχο. Αποτελούν περίπου το 20% των μηνιγγιωμάτων.
  • Μηνιγγιώματα της οσφρητικής ταινίας.  Σχηματίζονται κατά μήκος του οσφρητικού νεύρου (συνδέει την μύτη με τον εγκέφαλο). Αποτελούν το 10% των μηνιγγιωμάτων και προκαλούν απώλεια της όσφρησης και όταν αποκτήσουν μεγάλες διαστάσεις, διαταραχές από τα οπτικά πεδία και πιθανόν διαταραχές της προσωπικότητος.
  • Μηνιγγιώματα του λιθοειδούς οστού – οπισθίου βόθρου (οπισθίου τμήματος του εγκεφαλικού  κρανίου). Αναπτύσσονται υπό τον φυσιολογικό εγκέφαλο και αποτελούν το 10% των μηνιγγιωμάτων. Μπορούν να προκαλέσουν πίεση στα κρανιακά νεύρα, προκαλώντας διαταραχή της αισθητικότητος του προσώπου και της ακοής. Τα μηνιγγιώματα της κορυφής του λιθοειδούς οστού (τμήμα του κροταφικού οστού) ασκού πίεση στο τρίδυμο νεύρο και αποτελούν μια αιτία της νευραλγίας του τριδύμου.
  • Μηνιγγιώματα πάνω από το τουρκικό εφίππιο.  Το τουρκικό εφίππιο αποτελεί μια οστική δομή που εντοπίζεται στην μεσότητα της βάσης του κρανίου. Επειδή ανατομικά συνορεύει με τα οπτικά νεύρα και την υπόφυση, μπορεί να εκδηλώνεται με διαταραχές της όρασης και ενδοκρινολογικές διαταραχές.

Μπορούν τα Μηνιγγιώματα να υποτροπιάσουν ;

Όταν οι όγκοι αυτοί δεν εξαιρεθούν πλήρως, μπορούν να ξαναδημιουργηθούν κάποια στιγμή.  Τα μηνιγγιώματα που υποτροπιάζουν μπορεί να είναι του ίδιου σταδίου με τα αρχικά, μπορεί όμως και να είναι πιο προχωρημένου σταδίου, δηλαδή πιο κακοήθη γεγονός που επηρεάζει την θεραπεία και την πρόγνωση.


Βιβλιογραφία

  1. Ojemann RG. Surgical management of anterior basal meningiomas: olfactory groove. In: Schmidek HH, Sweet WH, eds. Operative Neurosurgical Techniques. Philadelphia: WB Saunders;1995:393-402
  2. Persing JA, Jane JA, Levine PA, et al. The versatile frontal sinus approach to the floor of the anterior cranial fossa. J Neurosurg 1990;72:513-516
  3. Ransohoff J, Nockels RP. Olfactory groove and planum meningiomas. In: Apuzzo MLJ, ed. Brain Surgery: Compilation Avoidance and Management. New York: Churchill Livingstone; 1993:203-218

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics