Κρανιοφαρυγγίωμα

Κρανιοφαρυγγίωμα

Τι είναι τα Κρανιοφαρυγγιώματα;

Αποτελούν καλοήθεις όγκους που αναπτύσσονται κοντά στον αδένα της υπόφυσης. Μπορεί να είναι συμπαγείς ή κυστικοί όγκοι και αποτελούν το 15% των όγκων της περιοχής της υπόφυσης. Αφορούν κυρίως παιδιά, εφήβους, και ενήλικες άνω των 50 ετών.

Τι συμπτώματα προκαλούν;

Οι όγκοι αυτοί αναπτύσσονται στην βάση του κρανίου και καθώς αναπτύσσονται πιέζουν παρακείμενα αγγεία, κρανιακά νεύρα και εγκεφαλικό ιστό. Τα συμπτώματα μπορεί να αφορούν:

  • Κεφαλαλγίες
  • Διαταραχές οπτικής οξύτητας και οπτικών πεδίων
  • Ενδοκρινολογικές διαταραχές
  • Υδροκέφαλος
  • Μεταβολή του σωματικού βάρους

Πως τίθεται η διάγνωση;

Η μέτρηση των επιπέδων των ορμονών της υπόφυσης σε δείγματα αίματος και ούρων και η απεικόνιση της περιοχής με μαγνητική τομογραφία είναι απαραίτητα για την διάγνωση. Συχνά χρησιμοποιούμε και την αξονική τομογραφία επειδή αναδεικνύει καλά τις εναποθέσεις ασβεστίου που χαρακτηρίζουν αυτούς τους όγκους.

Πως γίνεται η θεραπεία;

Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία είναι η ολική εξαίρεση του όγκου που γίνεται συνήθως με κρανιοτομή. Σε περιπτώσεις όγκων που δεν αφαιρούνται πλήρως, έχει νόημα η εφαρμογή συμπληρωματικής θεραπείας με στερεοτακτική ακτινοθεραπεία. Ανεξαρτήτως όμως από την εφαρμοζόμενη τακτική, οι ασθενείς μετά την θεραπεία είναι πολύ πιθανόν να χρειασθούν ορμονική θεραπεία υποκατάστασης της υπόφυσης.

 

Bιβλιογραφία

  1. Scott RM, Pomeroy LS, Tarbell NJ. Craniopharyngioma. In Black PMcL, Loeffler JS, eds. Cancer of the Nervous System. Cambridge: Blackwell Science;1997:414-422
  2. Hoffman HJ, De Silva M, Humphreys RP, Drake JM, Smith ML, Blaser SL. Aggressive surgical management of craniopharyngiomas in children. J Neurosurg 1992;76:47-52
  3. Samii  M, Tatagiba M. Craniopharyngioma. In: Kaye AH, Laws ED Jr, eds. Brain Tumors: En Encyclopedic Approach. New York : Churchill Livingstone; 1995:873-894

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics