Ιδιοπαθής Τρόμος

Ιδιοπαθής Τρόμος

Τι είναι ο ιδιοπαθής τρόμος;

Αποτελεί την πιο συχνή κινητική διαταραχή και είναι μια προοδευτική, συχνά κληρονομούμενη διαταραχή που συνήθως εκδηλώνεται στην μεσότητα της ενηλίκου ζωής. Οι πάσχοντες τυπικά παρουσιάζουν τρόμο όταν έχουν τα χέρια σε ανάταση ( όπως όταν κρατούν μια εφημερίδα ) και όταν τα χρησιμοποιούν στο φαγητό, στην γραφή, ή να κρατήσουν ένα ποτήρι. Ο τρόμος μπορεί να επηρεάσει το κεφάλι, την γλώσσα, την ομιλία και τα πόδια και επιδεινώνεται με την κόπωση, το stress και ορισμένα φάρμακα.

Τι προκαλεί τον ιδιοπαθή τρόμο;

Θεωρείται ότι οφείλεται σε αστάθεια νευρικών κυκλωμάτων του εγκεφάλου που στέλουν παθολογικές εκφορτήσεις στους μύες. Τα νευρικά αυτά σήματα διέρχονται από διάφορες περιοχές του εγκεφάλου πρωτού καταλήξουν στους μυς και περιλαμβάνουν την παρεγκεφαλίδα, τον θάλαμο, την ωχρά σφαίρα, τον ερυθρό πυρήνα και τον εγκεφαλικό φλοιό. Η διακοπή των ηλεκτρικών αυτών σημάτων είναι ίσως ο λόγος που ο ερεθισμός του θαλάμου μέσω μιας εμφυτεύσιμης συσκευής είναι αποτελεσματικός στον περιορισμό του ιδιοπαθούς τρόμου.

Υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία;

Τα κύρια φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι τα κάτωθι:

  • β αδρενεργικοί αποκλειστές (προπρανολόλη)
  • πριμιδόνη (έχει και αντιεπιλεπτική δράση).
  • Βενζοδιαζεπίνες (κλοναζεπάμη).
  • Ενέσεις Botulinum Toxin (  σε σοβαρές καταστάσεις )

Πότε εφαρμόζεται χειρουργική θεραπεία;

Όταν δεν υπάρχει ικανοποιητικός έλεγχος του τρόμου με φαρμακευτικά μέσα και η πάθηση προκαλεί σημαντική λειτουργική δυσλειτουργία, έχει ένδειξη η χειρουργική παρέμβαση. Οι επιλογές είναι οι εξής:

  • Πρόκληση χειρουργικής βλάβης. Η πρόκληση βλάβης σε ένα πυρήνα του θαλάμου που ονομάζεται Vim έχει προσφέρει βελτίωση στο 80 – 90% αυτών των αρρώστων. Όταν η τεχνική αυτή δοκιμάσθηκε για τον έλεγχο του τρόμου που εντοπίζεται αμφοτερόπλευρα, είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα να δημιουργηθούν διαταραχές της ομιλίας και η χρήση της περιορίσθηκε.
  • Εν τω βάθει διέγερση του εγκεφάλου ( DBS ). Αποτελεί μια ασφαλέστερη επιλογή για την θεραπεία του αμφοτερόπλευρου τρόμου, που γίνεται με την εμφύτευση μιας συσκευής που ερεθίζει σε υψηλές συχνότητες τον εγκέφαλο. Ένα πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι η δράση της είναι αναστρέψιμη και ελεγχόμενη, γεγονός που μας επιτρέπει να υιοθετήσουμε μια ρύθμιση που προσφέρει τον καλύτερο έλεγχο και τις λιγότερες παρενέργειες.

 

Βιβλιογραφία

  1. Ηua SE et al. Thalamic neuronal activity correlated with essential tremor. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998 (64) 273 -276.
  2. Koller WC et al. Long term safety and efficacy of unilateral deep brain stimulation of the thalamus in essential tremor. Mov Disord 2001 (16) 464 – 468.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics