Χόρδωμα

Χόρδωμα

Τι είναι το χόρδωμα;

Τα χορδώματα είναι σπάνιοι, καλοήθεις και βραδέως εξελισσόμενοι όγκοι των οστών. Αναφέρεται ότι λιγότερο από 1% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου ανήκουν στα χορδώματα. Η συχνότερη εντόπισή του αφορά την βάση του κρανίου αλλά μπορεί και να εξορμάται από την κατώτερη μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Μπορούν να διηθήσουν το γειτονικό οστό και να αναπτύξουν πιεστικά φαινόμενα στις παρακείμενες νευρικές δομές.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

  • Κεφαλαλγία
  • Διαταραχές της όρασης
  • Διαταραχές της ακοής

Πως γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία;

Οι γενικές αρχές που διέπουν την διάγνωση και την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων είναι αυτές που ισχύουν για το χόνδρωμα.

 

Βιβλιογραφία

  1. Forsyth PA, Cascino TL, Shae EG, et al. Intracranial chordomas: a clinicopatological and prognostic study of 51 cases. J Neurosurg 1993;78:741-747
  2. Eriksson B, Gunterberg B, Kindblom LG. Chordoma: a clinicopathologic and prognostic study of a Swedish national series. Acta Othop Scad 1981;52:49-58
  3. OiConnell JX, Renard LG, Liebsch NJ, Efird JT, Munzenrider JE, Rosenberg AE. Base of skull chordoma: a correlative study and clinical features of 62 cases. Cancer 1994;74:2261-2267
  4. Pearlman AW, Friedman M. Radical radiation therapy of chordoma. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1970;108:332-341

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics