Επενδύμωμα

Επενδύμωμα

Τι είναι το επενδύμωμα;

Οι όγκοι αυτοί ανήκουν στην γενικότερη ομάδα των όγκων που προέρχονται από κύτταρα γλοίας. Αναπτύσσονται από κύτταρα που σχηματίζουν το περίβλημα των κοιλιών του εγκεφάλου ( χώροι κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού) και του κεντρικού σωλήνα του νωτιαίου μυελού. Στα παιδιά, η πιο συχνή τους εντόπιση είναι στην περιοχή της παρεγκεφαλίδας.

Λόγω της ανατομικής τους εντόπισης, τα επενδυμώματα συχνά προκαλούν υδροκέφαλο επειδή παρακολύουν την φυσιολογική κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, προκαλώντας αυξημένη ενδοκράνια πίεση. Τα επενδυμώματα μπορεί να είναι σχετικά βραδέως εξελισσόμενοι όγκοι σε σχέση με άλλους όγκους, μπορεί όμως να υποτροπιάσουν μετά την αρχική τους εξαίρεση.

Τι ισχύει για τα υποτροπιάζοντα επενδυμώματα;

Όταν ένα επενδύμωμα υποτροπιάσει, αυτό κατά κανόνα οδηγεί σε ένα όγκο που είναι πιο κακοήθης και ανθεκτικός στην θεραπεία. Γενικά η βιολογική τους συμπεριφορά ποικίλει και μπορεί να χαρακτηρισθούν από χαμηλού έως υψηλού βαθμού κακοήθειας. Συνολικά αποτελούν το 8 – 10% των όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος των παιδιών και μπορεί να εντοπίζονται στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, η πιο συνηθισμένη δε ηλικία εμφάνισής τους είναι περίπου τα 5 έτη.
 

Bιβλιογραφία

  1. Rousseau P et al. Treatment of intracranial ependymomas in children. Review of a 15 year experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994 (28) 381 -386.
  2. Paulino AC. Intracranial ependymomas: an analysis of prognostic factors and patterns of failure. Am J Clin Oncol 2002 (25) 117- 122.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics