Αστροκύττωμα

Αστροκύττωμα

Τι είναι το αστροκύτωμα;

Τα αστροκυτώματα αποτελούν τους πιο συχνούς τύπους των γλοιωμάτων. Αυτός ο τύπος όγκου αναπτύσσεται από γλοιακά κύτταρα που καλούνται αστροκύτταρα και εντοπίζονται συνήθως στα εγκεφαλικά ημισφαίρια ( το μεγαλύτερο κομμάτι του εγκεφάλου) και σπανιότερα στην παρεγκεφαλίδα ( το μικρότερο,οπίσθιο τμήμα του εγκεφάλου). Περίπου το 50% των όγκων των παιδιών είναι αστροκυτώματα και οι συνηθέστερες ηλικίες που εμφανίζονται στα παιδιά είναι 5-8 ετών. Μπορεί να είναι βραδέως αναπτυσσόμενοι όγκοι ( χαμηλού βαθμού κακοήθειας, δηλαδή σταδίου Ι ή ΙΙ ), ή ταχέως αναπτυσσόμενοι όγκοι ( υψηλού βαθμού κακοήθειας, δηλαδή σταδίου ΙΙΙ ή ΙV). Τα περισσότερα (80%) των αστροκυτωμάτων των παιδιών είναι χαμηλής κακοήθειας και μερικές φορές μπορεί να επεκτείνονται και στον νωτιαίο μυελό.

Υπάρχουν 4 κύριοι τύποι αστροκυτωμάτων στα παιδιά:

  • Πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα της παιδικής ηλικίας (Στάδιο Ι). Είναι ένας βραδέως αναπτυσσόμενος όγκος και είναι ο πιο συνήθης τύπος στα παιδιά. Εχουν συνήθως κυστικά τμήματα γεμάτα με υγρό και εντοπίζονται στην παρεγκεφαλίδα. Η πλήρης χειρουργική εξαίρεση είναι η μόνη απαιτούμενη θεραπεία.
  • Ινιδιακό αστροκύτωμα (Στάδιο ΙΙ). Αυτός ο τύπος όγκου επεκτείνεται στον γειτονικό εγκέφαλο, γεγονός το οποίο καθιστά πιο δύσκολη την χειρουργική εξαίρεση. Ο τύπος αυτός όγκου μπορεί να συνδυάζεται με επιληψία.
  • Αναπλαστικό αστροκύτωμα ( Στάδιο ΙΙΙ ). Αυτός ο τύπος όγκου θεωρείται κακοήθης. Τα συμπτώματα που προκαλούν περιλαμβάνουν αδυναμία, αστάθεια βάδισης και διαταραχές  αισθητικότητας.
  • Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ( Στάδιο ΙV ). Είναι ο πιο κακοήθης τύπος αστροκυτώματος, αναπτύσσεται ταχέως και αυξάνει την πίεση εντός του εγκεφάλου.

 

Βιβλιογραφία

  1. Bucy PC, Oberhill HR, Siqueira EB, Zimmerman HM, Jelsma RK. Cerebral glioblastomas can be cured ! Neurosurgery 1985;16:714-717
  2. Lacroix M, Abi Said D, Fourney DR, Gokaslan ZL, Shi W, DeMonte F, et al. A multivariate analysis of 416 patients with glioblastoma multiferme: prognosis, extent of resection, and survival. J Neurosurg 2001;95:190-198
  3. Ojemann RG. Surgical principles in the management of brain tumors. In: Kaye AH, Laws ER, eds. Brain Surgery in Brain Tumors: Churchill Livingstone;1995:293-303

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics