Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες

Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες

Τι είναι οι Aρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες (AVM) ;

Αποτελούνται από μια παθολογική συνάθροιση αγγείων στον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό στην οποία μία ή περισσότερες αρτηρίες συνδέονται άμεσα με φλέβες. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει από αυτήν την επικοινωνία οφείλεται στο ότι οι φλέβες φυσιολογικά είναι αγγεία με λεπτό τοίχωμα τα οποία δεν μπορούν να αποδεχθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την αιματική ροή υπό συνθήκες υψηλής πίεσης που χαρακτηρίζει τις αρτηρίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ΑVM μπορούν να ραγούν και να αιμορραγήσουν εντός του εγκεφάλου.

Πως γίνετε η διάγνωση;

Εκτιμάται ότι κάτω από 1% του πληθυσμού γεννιέται με μια ΑVM εντός του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού. Αν και οι ΑVM είναι συγγενείς βλάβες, δεν είναι κληρονομικές ( δεν μεταβιβάζονται από τους γονείς στα παιδιά). Οι περισσότρερες από αυτές πρωτοεκδηλώνονται με αιμορραγία σε νέους ενήλικες κάτω των 40 ετών. Ενίοτε, η πρώτη κλινική τους εκδήλωση είναι επιληπτικές κρίσεις ή κεφαλαλγία. Οι βλάβες αυτές συνήθως εντοπίζονται στην αξονική ή καλύτερα στην μαγνητική τομογραφία. Εφόσον εντοπισθούν ,το επόμενο βήμα είναι η διενέργεια αγγειογραφίας. Το πλεονέκτημά της είναι ότι απεικονίζει καλύτερα την βλάβη και την σχέση της με τις γειτονικές αρτηρίες και φλέβες.

Ποια είναι η προτεινόμενη θεραπεία;

Ανάλογα με τον τύπο της βλάβης, εφαρμόζουμε μία από τις παρακάτω θεραπείες ή συνδυασμούς αυτών.

  • Μικροχειρουργική εξαίρεση. Είναι η περισσότερο καθιερωμένη από τις τρεις τεχνικές. Η λογική της επέμβασης είναι ίδια με την θεραπεία των AVF.
  • Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία ή  στερεοτακτική ακτινοχειρουργική. Είναι η νεότερη τεχνική κατά την οποία χορηγείται μια εντοπισμένη δόση ακτινοβολίας ,σε μία συνεδρία, στο κέντρο της δυσπλασίας. Μετά την πάροδο 2-5 ετών (κατά μέσο όρο 3 ετών ), τα τροφοφόρα αγγεία της δυσπλασίας υφίστανται θρόμβωση και η ΑVM απομονώνεται από την κυκλοφορία.
  • Ενδοαγγειακός εμβολισμός . Η τεχνική βασίζεται στις ίδιες αρχές που περιγράφηκαν στην  θεραπεία των AVF. Το μειονέκτημα αυτής της θεραπείας είναι ότι από μόνη της είναι σχεδόν αδύνατο να αποφράξει τελείως την δυσπλασία και συνεπώς χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα σαν προκαταρκτική θεραπεία προτού εφαρμοσθεί ή μικροχειρουργική εξαίρεση ή στερεοτακτική ακτινοθεραπεία.

 

Βιβλιογραφία

  1. Brown RD, Jr, Wiebers DO, Forbes G, et al. The natural history of unruptured intracranial arteriovenous malformations. J Neurosurg 1988;68:352-357
  2. Heros RC, TY-K. Is surgical therapy needed for unruptured arteriovenous malformations. Neurology 1987;37:279-286
  3. Ondra SL, Troupp H, George ED. The natural history of symptomatic arteriovenous malformations of the brain: a 24 year follow up assessment. J Neurosurg 1990;73:387-391

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics