Ανευρύσματα

Ανευρύσματα

Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;

Το ανεύρυσμα του εγκεφάλου προκύπτει από μια ανωμαλία – αδυναμία του μέσου τοιχώματος των μεγάλων εγκεφαλικών αρτηριών που έχει ως αποτέλεσμα την πρόπτωση (bulging ) τμήματος αυτού, με συνέπεια την παθολογική αύξηση της διαμέτρου του τμήματος αυτού του αγγείου. Γενικά, ο μηχανισμός δημιουργίας αυτών των ανευρυσμάτων είναι αντίστοιχος με αυτόν που αναφέρεται σε αρτηρίες σε άλλα μέρη του σώματος.

Θεωρείται ότι η αδυναμία αυτή του μυϊκού χιτώνα του αγγείου είναι συγγενής ( ο ασθενής γεννιέται με αυτήν ) και μπορεί να εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός σημεία των εγκεφαλικών αγγείων. Η διαδικασία σχηματισμού του ανευρυσματικού σάκκου διαρκεί αρκετά χρόνια και οφείλεται στον στροβιλισμό του αρτηριακού αίματος στον αυλό του αγγείου, ιδίως σε σημεία όπου μεγάλα αγγειακά στελέχη διακλαδίζονται.

 

Αιτίες - παράγοντες κινδύνου

 • Συγγενή (υπάρχουν κατά την γέννηση)
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • αθηρωσκληρωση
 • κάπνισμα
 • αιματογενείς λοιμώξεις

   

Συμπτώματα

 • Αιφνίδια έναρξη έντονης κεφαλαλγίας
 • ναυτία
 • έμετοι
 • διαταραχές όρασης
 • απώλεια συνείδησης
 • πόνος στην περιοχή του προσώπου
 • αιμωδία
 • αδυναμία
 • παράλυση
 • διπλωπία
 • επιληψία

 

Βιβλιογραφία

 1. Boussel et al. Aneyrysm growth occurs at region of low wall shear stress. Stroke 2008 (39) 2997.
 2. Krex D. Genesis of cerebral aneurysms. An update. Acta Neurochir 2001 (143) 429.
 3. Fergusen S et al. Predictors of cerebral infarction in patients with aneurismal subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery 2007 (60) 658 – 667.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics