Ρευματοειδής Αρθτίτιδα

Ρευματοειδής Αρθτίτιδα

Τι είναι η νόσος;

Είναι μια χρόνια, συστηματική, φλεγμονώδης διαταραχή που επηρεάζει πολλές αρθρώσεις, περιλαμβανομένων αυτών της αυχενικής μοίρας της ΣΣ και της κρανιοαυχενικής συμβολής. Η νόσος εκδηλώνεται κυρίως στην 4η με 6η δεκαετία της ζωής και αφορά κυρίως γυναίκες. Η συμμετοχή της αυχενικής μοίρας της ΣΣ, και ιδιαίτερα της κρανιοαυχενικής συμβολής, είναι η δεύτερη κατά σειρά συχνότητας μετά τις αρθρώσεις της άκρας χειρός. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η νόσος προσβάλλει τις συνοβιακές αρθρώσεις οι οποίες είναι πολυάριθμες σε αυτή την περιοχή. Εκτιμάται ότι το 59 – 88% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή την νόσο στην αυχενική μοίρα, και ιδίως στην κρανιοαυχενική συμβολή.

Οι πιο συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις από τον αυχένα είναι:

 • Καθίζηση του εδάφους του κρανίου και εμβύθιση αυτού στην αυχενική μοίρα.
 • Πρόσθιο (κυρίως) και οπίσθιο ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα.
 • Στροφικό ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα.
 • Αυχενική μυελοπάθεια.
 • Υπεξάρθρημα στο επίπεδο του Α4 –Α5 σπονδύλου.

Τα συχνότερα συμπτώματα που συνοδεύουν την αυχενική εκδήλωση της νόσου είναι:

 • Αυχεναλγία.
 • Ακαμψία της αυχενικής μοίρας.
 • Περιορισμός του εύρους κινήσεων της περιοχής.

Οι νευρολογικές εκδηλώσεις της νόσου περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

 • Μυελοπάθεια. Η πορεία της είναι πολλές φορές ύπουλη και χαρακτηρίζεται από προοδευτικά επιδεινούμενη σωματική αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών εργασιών.
 • Παραισθησίες των άκρων, αδυναμία, αιμωδίες, απώλεια του ελέγχου των σφιγκτήρων ή και σπαστική τετραπληγία.

Ποιες είναι οι ενδείξεις του χειρουργείου;

 • Προοδευτικά επιδεινούμενη νευρολογική δυσλειτουργία.
 • Καθίζηση της βάσης του κρανίου.
 • Αφόρητος πόνος.
 • Αυχενική μυελοπάθεια και αστάθεια.

Η θεραπεία συνίσταται σε σταθεροποίηση με σπονδυλοδεσία της πάσχουσας περιοχής με πρόσθια, οπίσθια ή συνδυασμένη προσπέλαση.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics