Λειτουργική Νευροχειρουργική

Λειτουργική Νευροχειρουργική

Είναι μια ταχέως εξελισσόμενη υποειδικότητα της νευροχειρουργικής που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση λειτουργικών διαταραχών με ελάχιστα παρεμβατικό τρόπο.

Κύρια αρχική της εφαρμογή ήταν

  • η αντιμετώπιση του τρόμου ( και άλλων νευρολογικών εκδηλώσεων )
  • της νόσου του Parkinson, όταν αυτός ανταποκρινόνοταν πλημμελώς στην φαρμακευτική αγωγή με ντοπαμίνη.

Χρησιμοποιείται και στην αντιμετώπιση της δυστονίας και περιλαμβάνει την πρόκληση μόνιμων βλαβών με ειδικά ηλεκτρόδια σε συγκεκριμένους πυρήνες – στόχους ( ομάδες νευρικών κυττάρων μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα ) ή την εμφύτευση ηλεκτροδίων διέγερσης. Τα ηλεκτρόδια αυτά καταλήγουν στους ίδιους πυρήνες στόχους για την πρόκληση μόνιμων βλαβών, προκαλούν ερεθισμό αυτών των πυρήνων, και αποτελούν την θεραπεία εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις. Όταν η επιλογή των ασθενών γίνεται με σωστά κριτήρια, τα αποτελέσματα είναι πολλές φορές εντυπωσιακά.

Δείτε τα τελευταία νέα μας

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics