Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου

Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου

Η νευρο-ογκολογία αποτελεί μια σημαντικότατη ενότητα των νευροχειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν τον εγκέφαλο και αφορά την εξαίρεση καλοήθων και κακοήθων όγκων. Η ιδιαιτερότητα της αφαίρεσης όγκων από το εγκεφαλικό παρέγχυμα έγκειται στο ότι πολλές φορές γειτνιάζουν με ζωτικής σημασίας εγκεφαλικά κέντρα ( π.χ λόγου και κίνησης ) και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να αφαιρεθεί κατά το δυνατόν όλος ο όγκος χωρίς να προκληθεί δυσλειτουργία των υπόλοιπων εγκεφαλικών περιοχών.

Σε αυτό βοήθησε:

  • η εξέλιξη του νευροπλοηγού,
  • της διεγχειρητικής νευροφυσιολογικής παρακολούθησης,
  • του χειρουργικού μικροσκοπίου και
  • του υπερηχητικού αναρροφητήρα του όγκου

Πάντοτε προτιμώνται οι σχετικά ευρείες κρανιοτομίες για να επιτυγχάνεται καλή αποκάλυψη του όγκου και να μην εφαρμόζονται δυνάμεις έλξης στον παρακείμενο εγκέφαλο που προκαλούν τον τραυματισμό του.

Δείτε τα τελευταία νέα μας

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics